Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

O knihovně

Obecní knihovna ve Velkém Březně má dlouholetou tradici.
První zmínky o knihovně však začínají až po 2. světové válce, kdy proběhla velká výměna obyvatelstva. Do 2. světové války bydlelo ve Velkém Březně převážně německé obyvatelstvo. O německé knihovně v obci nemáme větší povědomí. Velmi cenná knihovna byla a je součástí zámku Velké Březno.
S osidlováním Sudet českými obyvateli přichází přirozená snaha počeštit krajinu tak jak to šlo – českou školou, sportovními kluby a spolky, ochotníky v divadle, a samozřejmě českými knihami v lidové knihovně.
V poválečném období byla tehdejší „Místní lidová knihovna“ na čas umístěna v budově současného obecního úřadu, pak se ale ještě několikrát stěhovala, podle možností obce a volných prostor. Dlouhý čas byla obecní knihovna součástí Základní školy Velké Březno, kde se o ni starala paní učitelka Marie Chudobová. Byla to skvělá možnost pro děti půjčovat si knihy přímo ve škole o přestávce, pro učitele využívat knižní fond při výuce.
V roce 2010 byla knihovna přemístěna do bývalé Speciální školy v Zahradní ulici č.182, a nová paní knihovnice Marie Dvořanová pečovala o knihy, knihovnu a čtenáře 10 let. V roce 2017 získala ocenění v soutěži Knihovník Ústeckého kraje za všechny akce, které pro obyvatele Velkého Března a čtenářskou obec připravila, spoluorganizovala, vymyslela.
Knihovna ve Velkém Březně je součástí Severočeské vědecké knihovny. Okresní metodické oddělení každý měsíc posílá knižní novinky, oblíbené a žádané knihy pro děti i dospělé v rámci výměnných knižních fondů.
Obec Velké Březno podporuje knihovnu každým rokem 15 000 Kč na nákup nových knih, knižní fond je tedy neustále doplňován.
Knihovna má oddělení pro dospělé, pro děti a pro mládež, oddíl věnovaný naučné literatuře a literatuře faktu a oddíl s detektivkami.
V knihovně si můžete také půjčit časopisy, např. Lidé a Země, National Geographic, 100+1 Historie, Bydlení, Zahrádkář, Vlasta, Květy, 21.století Junior, Raketa, Čtyřlístek, Abc mladých techniků a přírodovědců.
Je zde volně přístupný internet, můžete si přijít zahrát Šachy, Dámu, Mlýnky, Kvarteto, a další společenské hry, nebo jen tak posedět a popovídat o knížkách.
V knihovně také vznikla KnihoBudka – místo, odkud si můžete odnést knihu domů, a už si ji nechat, nebo naopak – můžete donést svou knihu, kterou už doma nepotřebujete a darujete jí novou možnost cestovat mezi čtenáři. Zatím máme v KnihoBudce pár knížek pro dospělé i pro děti, učebnice pro střední školy, mapy, časopisy.
S jarem budou venku stolky k posezení či s možností zahrát si společenské hry.
Knihovna svým současným i budoucím čtenářům nabízí možnost výběru knih různých žánrů. V knihovně jsou zastoupeny historické i současné romány, detektivky, sci-fi i fantasy knihy, humoristické příběhy, knihy oddechové i náročná klasická literatura, literatura faktu i naučná literatura.
V oddělení dětských knih malí čtenáři najdou pohádky klasické i moderní, pro nejmenší čtenáře, pro ty, co se učí číst, i pro ty větší, pohádky o zvířátkách i o kouzelných bytostech, encyklopedie, knihy o tvoření.
V oddílu pro mládež najdete knihy dobrodružné, pro dívky, pro kluky, horory, fantasy, knihy, u kterých se zasmějete, knihy, které vás přinutí přemýšlet, komiksy, školní četba, báje, pověsti.

nahoru