Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Co nepatří do kanalizace

Co do kanalizace nepatří

Do kanalizace nepatří vše, co může ucpávat nebo jinak poškozovat potrubí kanalizace, čerpadla v čerpacích stanicích nebo narušovat chod čistírny odpadních vod. Každý kdo vypouští do kanalizace jiné než splaškové vody, navyšuje náklady na údržbu a opravy a tím zvyšuje tlak na zvýšení ceny stočného.

  • Biologický odpad:  jako např. zbytky jídel, zeleniny, ovoce ad. potravin, tuky a oleje, odpady z kuchyňských drtičů apod. 

Co mohou způsobit:  ucpávání kanalizace, množení hlodavců v kanalizaci a čerpacích stanicích, vyšší náklady na provoz kanalizace, čerpacích stanic a čistírny odpadních vod

  • Hygienické potřeby: jako např. jednorázové vlhčené ubrousky, kosmetické a odličovací ubrousky, tampony, vatičky na čištění uší, vložky, jednorázové pleny apod. 

Co mohou způsobit: jednorázové vlhčené ubrousky se chovají jako hadr, namotávají se na čerpadla a výrazně zvyšují náklady na jejich opravy. Ostatní hygienické potřeby ČOV neumí rozložit, pokud nezpůsobí ucpání kanalizačního potrubí nebo zařízení čerpací stanice, jsou zachycovány před vstupem na ČOV česlemi a následně odváženy na skládku a značně zvyšují náklady a tím i cenu stočného. Za rok 2014 byly odvezeny 3 tuny plovoucích nečistot zachycených česlemi mechanického předčištění ČOV a opravy čerpadel v čerpacích stanicích kanalizace stály přes 114,5 tis. Kč (cena bez DPH)

  • Chemikálie a další nebezpečné látky: jako například staré barvy, ředidla, lepidla, mazadla, oleje, zbytky čistících a jiných prostředků, kyseliny, hydroxidy, ropné látky, detergenty, infekční látky, léky, domácí a zahradní a další chemické látky. 

Co mohou způsobit: poškození potrubí kanalizace a zařízení čerpacích stanic a ČOV, oslabení nebo ve větším množství vyhubení bakterií, které zajišťují čištění splaškových vod na ČOV. Znovuobnovení čistícího procesu na ČOV je nákladný a zdlouhavý proces. Vnik závadných látek do kanalizace a následně na ČOV a do Homolského potoka, kam jsou vypouštěné vody z ČOV zaústěny, je řešen jako havárie a prošetřuje ho Česká inspekce životního prostředí a Magistrát města Ústí nad Labem.

  • Dešťové a balastní vody z pozemků, vody předčištěné v septicích nebo přepady ze žump. 

Co mohou způsobit: splašková kanalizace je stavěna jako oddílná a s dešťovými vodami není počítáno. Splašky se tak tlačí přípojkou kanalizace lidem do domů nebo vytékají kanalizačními šachtami na pozemky. Škody vznikají i pravidelným vytopením mechanického předčištěním ČOV umístěného v čerpací stanici u Tivoli a hydraulickým přetížením ČOV. Mimo jiné jsou navyšovány náklady čerpáním dešťových vod (spotřeba elektrické energie), protože na kanalizaci obce je dalších 9 čerpacích stanic. Vody ze septiků a žump je zakázáno vypouštět do kanalizace ČOV ze zákona - tyto vody neobsahují čerstvé znečištění, kterými se bakterie na ČOV živí a ČOV pouze zatěžují.

Obecní úřad


nahoru