Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Co nepatří do kanalizace

Co do kanalizace nepatří

Do kanalizace nepatří vše, co může ucpávat nebo jinak poškozovat potrubí kanalizace, čerpadla v čerpacích stanicích nebo narušovat chod čistírny odpadních vod. Každý kdo vypouští do kanalizace jiné než splaškové vody, navyšuje náklady na údržbu a opravy a tím zvyšuje tlak na zvýšení ceny stočného.

  • Biologický odpad:  jako např. zbytky jídel, zeleniny, ovoce ad. potravin, tuky a oleje, odpady z kuchyňských drtičů apod. 

Co mohou způsobit:  ucpávání kanalizace, množení hlodavců v kanalizaci a čerpacích stanicích, vyšší náklady na provoz kanalizace, čerpacích stanic a čistírny odpadních vod

  • Hygienické potřeby: jako např. jednorázové vlhčené ubrousky, kosmetické a odličovací ubrousky, tampony, vatičky na čištění uší, vložky, jednorázové pleny apod. 

Co mohou způsobit: jednorázové vlhčené ubrousky se chovají jako hadr, namotávají se na čerpadla a výrazně zvyšují náklady na jejich opravy. Ostatní hygienické potřeby ČOV neumí rozložit, pokud nezpůsobí ucpání kanalizačního potrubí nebo zařízení čerpací stanice, jsou zachycovány před vstupem na ČOV česlemi a následně odváženy na skládku a značně zvyšují náklady a tím i cenu stočného. Za rok 2014 byly odvezeny 3 tuny plovoucích nečistot zachycených česlemi mechanického předčištění ČOV a opravy čerpadel v čerpacích stanicích kanalizace stály přes 114,5 tis. Kč (cena bez DPH)

  • Chemikálie a další nebezpečné látky: jako například staré barvy, ředidla, lepidla, mazadla, oleje, zbytky čistících a jiných prostředků, kyseliny, hydroxidy, ropné látky, detergenty, infekční látky, léky, domácí a zahradní a další chemické látky. 

Co mohou způsobit: poškození potrubí kanalizace a zařízení čerpacích stanic a ČOV, oslabení nebo ve větším množství vyhubení bakterií, které zajišťují čištění splaškových vod na ČOV. Znovuobnovení čistícího procesu na ČOV je nákladný a zdlouhavý proces. Vnik závadných látek do kanalizace a následně na ČOV a do Homolského potoka, kam jsou vypouštěné vody z ČOV zaústěny, je řešen jako havárie a prošetřuje ho Česká inspekce životního prostředí a Magistrát města Ústí nad Labem.

  • Dešťové a balastní vody z pozemků, vody předčištěné v septicích nebo přepady ze žump. 

Co mohou způsobit: splašková kanalizace je stavěna jako oddílná a s dešťovými vodami není počítáno. Splašky se tak tlačí přípojkou kanalizace lidem do domů nebo vytékají kanalizačními šachtami na pozemky. Škody vznikají i pravidelným vytopením mechanického předčištěním ČOV umístěného v čerpací stanici u Tivoli a hydraulickým přetížením ČOV. Mimo jiné jsou navyšovány náklady čerpáním dešťových vod (spotřeba elektrické energie), protože na kanalizaci obce je dalších 9 čerpacích stanic. Vody ze septiků a žump je zakázáno vypouštět do kanalizace ČOV ze zákona - tyto vody neobsahují čerstvé znečištění, kterými se bakterie na ČOV živí a ČOV pouze zatěžují.


nahoru