Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Mapa rozvodů VaK

 

Vodovodní a kanalizační infrastruktura je zobrazena v těchto vrstvách, které lze zobrazit samostatně nebo v různých kombinacích:

  • VODA - VODOJEMY, STUDNY, ŠACHTY
  • VODA - OPRAVENÉ, NOVÉ ROZVODY (PLAST)
  • VODA - STARÉ ROZVODY  (LITINA)
  • KANALIZACE ODPADNÍCH VOD
  • HYDRANTY
  • PLÁN OBNOVY 2019
  • DLOUHODOBÝ PLÁN OBNOVY 2020 - 2025

Tam, kde to má smysl, jsou uvedeny i základní technické parametry komponenty. 

Pro lepší čitelnost je vhodné zobrazit mapu na celou stránku - viz ikona vpravo v nadpisu mapy. Zobrazení příslušné vrstvy se určí zaškrtnutím v nabídce vlevo nahoře (nabídka se zobrazí jen při plné obrazovce).  Mapy jsou průběžně aktualizovány dle skutečnosti.


nahoru