Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Kontakty

Starostka

Zuzana Mendlová, DiS., tel. 412 528 476, email: 734 517 050starosta@velke-brezno.cz

Tajemník

Ladislav Boháč, tel. 475 209 342, 723 307 287, email: tajemnik@velke-brezno.cz

Sekretariát, podatelna, Czechpoint

Jana Radlová, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.czpodatelna@velke-brezno.cz

Přestupky, sociální věci, opatrovnictví, shromažďování občanů, vedoucí úseku správních činností

PhDr. Pavlína Linková, tel. 412 528 478, email: linkova@velke-brezno.cz

Veřejný opatrovník

Ing. Nina Šantrůčková, tel. 412 514 257, email: santruckova@velke-brezno.cz

Matrika, evidence obyvatel, ověřování

Michaela Neumannová, tel. 475 228 340, email: neumannova@velke-brezno.cz

Silniční správní úřad, správa pozemků, správa hřbitova, správa komunikací

Kateřina Jelínková, tel. 412 528 474, email: jelinkova@velke-brezno.cz

Životní prostředí, odpadové hospodářství, správa lesů, vzhled obce

Petra Kratochvílová, tel. 475 209 341, email: kratochvilova@velke-brezno.cz

Místní poplatky, pokladna, rybářské lístky, povolování hracích automatů, správa movitého majetku

Petra Dvořáková, tel. 412 528 473, email: dvorakova@velke-brezno.cz

Vodní hospodářství, ČOV

Bc. Kateřina Katzerová, vedoucí úseku tel. 412 511 639,
Pohotovost: tel. 606 612 647, email: katzerova@velke-brezno.cz
Hana Fridrichová, tel. 412 551 891, email: fridrichova@velke-brezno.cz

Správa domovního fondu

Helena Křivánková, tel. 475 511 212, tel. 725 449 199, email: krivankova@velke-brezno.cz

Nájemní smlouvy, pohledávky

Sonja Klementová, tel. 475 228 584, email: klementova@velke-brezno.cz

Rozpočet, platy, statistiky a výkaznictví

Hana Fuchsová, vedoucí úseku, tel. 412 528 471, email: fuchsova@velke-brezno.cz

Účetní

Monika Konečná, tel. 412 528 472, email: konecna@velke-brezno.cz

Obecní úřad


nahoru