Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Zajištění svatebních obřadů

Potřebné doklady:

 • Vyplněná žádost o uzavření manželství - snoubenci vyplní na matrice.
 • Platné občanské průkazy snoubenců, nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o stavu a trvalém pobytu.
 • Rodné listy snoubenců
 • U rozvedených rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci.
 • U ovdovělých úmrtní list manžela nebo manželky.
 • Rodný list dítěte, pokud snoubenci mají z tohoto vztahu nezletilé dítě nebo pokud otec dítěte není znám.
 • U cizinců matrika sdělí individuálně, rozhoduje podle mateřské země snoubence (snoubenky).

Žádost o uzavření manželství se podává na příslušném matričním úřadu podle místa uzavření manželství. Pokud se rozhodnete o uzavření manželství mimo obřadní síň, např. na zahradě či jiném Vámi zvoleném vhodném místě, musíte navíc doložit souhlas vlastníka nemovitosti, kde jste se rozhodli Váš sňatek uzavřít.

Termíny pro svatební obřady

Svatební obřady se konají v pátek a v sobotu, mimo neděle, svátky a 1. sobotu v každém měsíci od počátku dubna do konce října, pokud jde o sňatky na Státním zámku Velké Březno, Panství Velichov, v obřadní síni Obecního úřadu oddáváme po celý rok ve výše stanovené dny.

Termíny je nutno domluvit na matrice Obecního úřadu Velké Březno.

Přehled termínů svateb v roce 2023

Poplatky:

 • Pokud je sňatek uzavírán ve shora uvedeném schváleném  termínu v obřadní síni Obecního úřadu Velké Březno, je uzavření sňatku zdarma.
 • Pokud je sňatek uzavírán v mimořádném termínu nebo mimo úředně určenou místnost, zaplatí snoubenci navíc správní poplatek ve výši 1000 Kč.
 • Pokud uzavírají sňatek osoby bez trvalého pobytu na území České republiky, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 3000 Kč. Pokud uzavírají sňatek osoby, z nichž má jenom jedna trvalý pobyt na území České republiky, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 2000 Kč.
 • Poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Veškeré informace o sňatcích Vám budou podány na matrice.
 • Osvobození od úhrady nákladů snoubencům, kteří nemohou uzavřít sňatek na určeném místě nebo ve stanovenou dobu ze závažných zdravotních důvodů.

Obecní úřad


nahoru