Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Hasiči

Aktuální informace o činnosti hasičské jednotky nalezenete na Facebooku: SDH Velké Březno
Evidence pálení - aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému
záchrannému sboru kraje.
 
Jednotka vznikla v listopadu roku 1997, jsme sborem dobrovolných hasičů Velkého Března, statut jednotky je JPO II. 

Služba je ve stálém spojení s operačním střediskem hasičského záchranného sboru pomocí radiostanice a telefonu.

Jednotka vyjíždí do 5 minut od vyhlášení poplachu a zasahuje téměř po celém okrese Ústí nad Labem a v okrajové části Děčína.

PRÁCE V JEDNOTCE:

  • Hašení požárů 
  • Zásahy při dopravních nehodách včetně první pomoci    
  • Technické zásahy (řezání stromů, likvidace nebezpečného hmyzu, odstraňování nebezpečných látek atd.)
  • Záchrana a evakuace osob, zvířat a majetku
  • Obsluha speciálních záchranných prostředků, řízení, obsluha a údržba zásahových vozidel

KONTAKT NA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÉ BŘEZNO

kategorie JPO II
Klášterní 172
403 23 Velké Březno
tel. 475 228 880

email: hasici.velkebrezno@seznam.cz

Nábor hasiči


nahoru