Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Odpadové hospodářství

Kontakt: Petra Kratochvílová, tel. 475 209 341, email: kratochvilova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

  • Vaky na zeleň
  • Výdej kompostérů 
  • Svozy velkoobjemového (VO) + nebezpečného odpadu (NO) - odpadové nádoby
  • Správa sběrného místa
  • Vede evidenci odpadů, kontroluje dodržování provozních podmínek stanovených pro ukládání odpadu v obci. Spolupracuje při zabezpečení svozu nebezpečného odpadu v obci.
  • Má v gesci provoz sběrného místa a sběrných hnízd v obci.
  • Vydává výzvy k odstranění skládek z pozemků ve vlastnictví jiných osob. Vede evidenci o svěřeném majetku.

Nákup kompostérů - realizováno v rámci projektu "Obec Velké Březno předcházení vzniku odpadů", který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti.
Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008417.
 

UPOZORNĚNÍ - Separovaný sběr v obci Velké Březno

Je zakázáno vhazovat do nádob jiný odpad, než ten, pro který je nádoba určena a zároveň platí zákaz ukládání odpadu mimo odpadovou nádobu.

 

Výroční zprávy o hospodaření s odpady v obci Velké Březno: 2016 - 2022

Certifikát Environmentálního vyúčtování od firmy ASEKOL za rok 2018 (1.24 MB)

Obecní úřad


nahoru