Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Domovní fond a HIM

Kontakt: Helena Křivánková, tel. 475 511 212, 725 449 199,
email: krivankova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

  • údržbu, opravy a obnovu domů, bytů a nebytových prostor v majetku obce
  • opravy obecního nemovitého majetku nad rámec běžné opravy zhodnocení

Kontakt: Blanka Dobnerová, tel. 475 228 584, email: dobnerova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

  • pronájem bytových a nebytových prostor
  • příprava nájemních smluv na byty a nebyty
  • vyměřování a evidence nájemného a záloh za služby spojené s nájmem
  • evidence a vymáhání pohledávek
  • vyúčtování záloh za služby spojené s nájmem.

 

Důležité dokumenty :

Důležité informace k pronájmu obecních bytů (415.74 kB)
Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno
Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení (DPS, Markéty) v majetku obce Velké Březno.
Žádost o pronájem obecního bytu
Žádost o pronájem bytu zvláštního určení (DPS, Markéty)
Domovní řád (723.58 kB)
Vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (239.31 kB)

 


nahoru