Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Tajemník obecního úřadu

Kontakt: Ladislav Boháč, tel. 475 209 342, mob. 723 307 287,
email: tajemnik@velke-brezno.cz

Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.

  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou.
  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.
  • Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.
  • Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích.

Obecní úřad


nahoru