Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Odpady, Sběrné místo

Obec jako původce odpadů má povinnost sbírat odpady odděleně a zajišťovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Obec Velké Březno je zapojena do systému EKOKOM.

Je zakázáno vhazovat do nádob jiný odpad, než ten, pro který je nádoba určena a zároveň platí zákaz ukládání odpadu mimo odpadovou nádobu.

Upozornění - z důvodu zamezení vzniku černých skládek v prostoru a okolí sběrného místa je celý areál monitorován kamerovým systémem. 

Sběrné místo

OTEVÍRACÍ DOBA 1. 4. – 30. 11.
Úterý: 14.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 15.00

OTEVÍRACÍ DOBA 1. 12. – 31. 3.
Sobota: 10.00 – 15.00


nahoru