Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Odpady, Sběrné místo

Obec jako původce odpadů má povinnost sbírat odpady odděleně a zajišťovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Obec Velké Březno je zapojena do systému EKOKOM.

Je zakázáno vhazovat do nádob jiný odpad, než ten, pro který je nádoba určena a zároveň platí zákaz ukládání odpadu mimo odpadovou nádobu.

Upozornění - z důvodu zamezení vzniku černých skládek v prostoru a okolí sběrného místa je celý areál monitorován kamerovým systémem. 


nahoru