Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Matrika

ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - MATRIKA A EVIDENCE OBYVATEL

Kontakt: Michaela Neumannová, tel. 475 228 340, email: neumannova@velke-brezno.cz

Zajišťuje tyto činnosti:

 • Vede komplexní agendu narození, sňatků, úmrtí.
 • Zajišťuje svatebních obřady.
 • Vystavuje duplikáty matričních dokladů.
 • Provádí dodatečné záznamy do matričních knih.
 • Zprostředkovává zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky Brno.
 • Rozhoduje ve věci změny jména a příjmení.
 • Vydává potvrzení o změně rodinného stavu.
 • Vystavuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
 • Zajišťuje vítání dětí do života, jubilejní svatby, blahopřání k jubileím.
 • Ověřuje pravost podpisů a shody opisu nebo kopie dokumentů.
 • Zajišťuje organizaci voleb.

Vysvětlení pojmů:

 • Matrika - státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob
 • Matriční událost - narození, sňatek, úmrtí
 • Matriční doklad - rodný, oddací, úmrtní list
 • Komplexní agenda narození, sňatků, úmrtí

nahoru