Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Matrika

ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - MATRIKA A EVIDENCE OBYVATEL

Kontakt: Michaela Neumannová, tel. 475 228 340, email: neumannova@velke-brezno.cz

Zajišťuje tyto činnosti:

 • Vede komplexní agendu narození, sňatků, úmrtí.
 • Zajišťuje svatebních obřady.
 • Vystavuje duplikáty matričních dokladů.
 • Provádí dodatečné záznamy do matričních knih.
 • Zprostředkovává zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky Brno.
 • Rozhoduje ve věci změny jména a příjmení.
 • Vydává potvrzení o změně rodinného stavu.
 • Vystavuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
 • Zajišťuje vítání dětí do života, jubilejní svatby, blahopřání k jubileím.
 • Ověřuje pravost podpisů a shody opisu nebo kopie dokumentů.
 • Zajišťuje organizaci voleb.

Vysvětlení pojmů:

 • Matrika - státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob
 • Matriční událost - narození, sňatek, úmrtí
 • Matriční doklad - rodný, oddací, úmrtní list
 • Komplexní agenda narození, sňatků, úmrtí

Obecní úřad


nahoru