Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Vydání rybářského lístku

Obecní úřad Velké Březno vydává rybářům s trvalým pobytem v obci Velké Březno a obcích, které spadají do naší rozšířené působnosti (Malé Březno, Homole, Zubrnice) rybářské lístky, pokud jim ten stávající končí, nebo se jedná o rybáře nováčky.

Aby bylo žadateli vyhověno, je třeba, aby s sebou přinesl občanský průkaz (žadatel starší 15ti let), rybářský lístek, jehož platnost už končí  anebo osvědčení o získané kvalifikaci, pokud se jedná o nového rybáře.

V pokladně obecního úřadu zaplatí žadatel příslušný obnos, který je odvislý od doby platnosti rybářského lístku: 

30 dní - 200,- Kč (bez osvědčení)

10 let - 500,- Kč

na dobu neurčitou - 1000,- Kč

Mládež do 15ti let: 

30 dní - 200,- Kč (bez osvědčení)

10 let - 250,- Kč

na dobu neurčitou - 1000,- Kč.


nahoru