Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Obecní dům - architektonická studie

Předkládáme občanům detailnější pohled na architektonické řešení budoucího Obecního domu, který postupně vznikne revitalizací bývalé budovy Selectu.
Cílem studie je návrh využití dnes prázdného objektu bývalého střediska služeb, později budovy pro výrobu, skladování a administrativu (tzv. „Select“) v centru obce Velké Březno. Součástí návrhu je jak dispoziční a architektonické řešení, tak obecné prověření realizovatelnosti záměru vč. stanovení orientačních nákladů a dalšího postupu v přípravě a realizaci záměru.
Řešený objekt byl vystavěn na konci 80. let 20. století jako stavba střediska služeb. Takto však byl pouze rozestavěn a po revoluci přešel do soukromých rukou, kdy byl dostavěn pro účely administrativy (kanceláří), skladových a výrobních prostor. S různým využitím pak takto fungoval do nedávné doby, poslední roky byl prázdný a nevyužívaný. Obec Velké Březno zakoupila areál včetně přilehlých pozemků v roce 2023.
Záměrem obce je objekt rekonstruovat a adaptovat na nové využití jako správní, administrativní, kulturní a společenské centrum obce – Obecní dům.
 
Vizualizace exteriéru a interiéru naleznete - zde.
 

nahoru