Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Veřejný opatrovník

Kontakt: Ing. Nina Šantrůčková, tel. 412 514 257602 134 460, email: santruckova@velke-brezno.cz

Obec Velké Březno vykonává veřejné opatrovnictví. Základní právní předpisy v této oblasti:

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Zajišťujeme:

 • základní sociální poradenství v této problematice
 • výkon funkce veřejného opatrovníka

Veřejného opatrovníka ustanovuje soud rozsudkem. Pravomoc veřejného opatrovníka je v tomto rozsudku taxativně vymezena, kdy v tomto smyslu je přihlédnuto k individuálním potřebám každého opatrovance. Opatrovanec je označení pro člověka, jehož zájmy je potřeba chránit, nebo jehož zájmy je potřeba reprezentovat k ochraně zájmu veřejného. Není nikterak výjimečné, že některé životní oblasti zůstávají v kompetenci opatrovance, a některé pak vykonává opatrovník. Veřejným opatrovníkem je vždy orgán místní samosprávy tedy u nás Obec Velké Březno. K takovému kroku přistoupí soud po zjištění, že osobě omezené ve způsobilostech k právním úkonům nebyla nalezena žádná jiné vhodná osoba z rodiny nebo z blízkého okolí, která by byla schopna nebo ochotna funkci opatrovníka vykonávat.

Je nezbytné si uvědomit, že životní oblasti, v nichž bude opatrovanec podporován opatrovníkem, se odvíjí od rozsahu omezení svéprávnosti opatrovance a oprávnění opatrovníka.

Při výkonu opatrovnictví se jedná zejména o řešení následujících činností (životních oblastí) opatrovanců:

 • Sociální záležitosti
 • Hájení práv
 • Zajištění plnění závazků a povinností
 • Finanční záležitosti
 • Majetkové záležitosti
 • Pracovní záležitosti
 • Jednání na úřadech
 • Péče o zdravotní stav

 

 


nahoru