Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Vodné, stočné

Kde:

Detašované pracoviště Zahradní 182

Kdy:

Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí, Středa: 7:30-11:30, 12:30-16:30

Po dohodě se zaměstnancem VaK:
Úterý, Čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-14:30
Pátek: 7:30-12:30

Pokladna VaK

Pondělí, Středa: 7:30-11:00, 12:00-15:30
Úterý, Čtvrtek: 7:30-11:00, 12:00-14:00

Kontaktní osoba:

Sonja Klementová, administrativní pracovnice, tel. 412 551 891,
email: klementova@velke-brezno.cz

 

Výše a splatnost zálohových plateb je sjednána ve smlouvě o odběru pitné vody a odvádění odpadních vod. Variabilním symbolem záloh je číslo uzavřené smlouvy. Faktura se zúčtovanými zálohami je rozesílána každý rok po provedení odečtů vodoměrů od poloviny prosince do poloviny ledna, variabilním symbolem je číslo faktury. Platby za vodné a stočné (tj. zálohy a faktury) zasílejte na účet ČSOB č.ú. 194194375/0300. 

Cena vodného a stočného se drží dlouhodobě velmi nízko. Cena schválená pro daný rok je vždy aktuálně zveřejněna na stránkách obce, vyvěšena na obecních vývěskách a v kanceláři VaK.

Aktuální cena vč. DPH za m3:

Vodné 50,22 Kč
Stočné 51,39 Kč
Součet 101,61 Kč

 


nahoru