Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Vodné, stočné

Kde:

Detašované pracoviště Zahradní 182

Kdy:

Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí, Středa: 8:00-12:00, 13:00-17:30

Po dohodě se zaměstnancem OÚ:
Úterý, Čtvrtek: 8:00-12:00, 13:00-14:00

Pokladna VaK

Pondělí, Středa: 8:00-12:00, 13:00-17:30
Úterý, Čtvrtek: 8:00-12:00, 13:00-14:00
Pátek: 8:00-11:30

Kontaktní osoba:

Hana Fridrichová, administrativní pracovnice, tel. 412 551 891,
email: fridrichova@velke-brezno.cz

 

Výše a splatnost zálohových plateb je sjednána ve smlouvě o odběru pitné vody a odvádění odpadních vod. Variabilním symbolem záloh je číslo uzavřené smlouvy. Faktura se zúčtovanými zálohami je rozesílána každý rok po provedení odečtů vodoměrů od poloviny prosince do poloviny ledna, variabilním symbolem je číslo faktury. Platby za vodné a stočné (tj. zálohy a faktury) zasílejte na účet ČSOB č.ú. 194194375/0300. 

Cena vodného a stočného se drží dlouhodobě velmi nízko. Cena schválená pro daný rok je vždy aktuálně zveřejněna na stránkách obce, vyvěšena na obecních vývěskách a v kanceláři VaK.

Cena pro rok 2023 vč. DPH za m3:

Vodné 48,15 Kč
Stočné 41,87 Kč
Součet 90,02 Kč

 


nahoru