Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Ekonomický úsek

Hana Fuchsová, tel. 412 528 471, email: fuchsova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

 • Sestavení rozpočtu obce 
 • Čerpání rozpočtu obce
 • Provádění rozpočtových opatření a změn
 • Evidence žádostí o poskytnutí daru či dotace z rozpočtu obce

Monika Konečná, tel. 412 528 472, email: konecna@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

 • účetnictví obce

 Petra Dvořáková, tel. 412 528 473, email: dvorakova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

 • Eviduje poplatníky místních poplatků (psi, komunální odpad).
 • Přijímá ohlášení vzniku a zániku poplatku.
 • Vymáhá nedoplatky.
 • Eviduje nezaplacené pokuty a zabezpečuje jejich vymáhání.
 • Prodává rybářské lístky, psí známky, odznaky a klíčenky se znakem obce.
 • Přijímá platby v hotovosti (včetně platby kartou) vyjma plateb vodného a stočného.
 • Hospodářská správa (movitý majetek nákup, provoz, údržba, opravy).
 • Správa webových stránek.
 • Správa mobilní aplikace Munipolis (Mobilní rozhlas).

 


nahoru