Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Komise rady

Rada obce zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.

KOMISE INVESTIČNÍ A STAVEBNÍ
Ing. Jan Fiala - předseda
Jaromír Dvořák st.
Jaromír Dvořák ml.
Ing. Jiří Pavliš
Lumír Petrák

KOMISE KULTURY, ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU a ŽP
Mgr. Lenka Šidáková - předsedkyně
Pavlína Hasprová
Jiří Hovorka
Petra Kratochvílová
Jan Málek
Zuzana Mendlová, DiS.
Daniela Peřinová
David Řezáč
Zdeňka Stáňová
Lenka Vondráčková

KOMISE BYTOVÁ A MAJETKOVÁ
Ivan Mottl - předseda
Jan Haspra
Jiří Hovorka
Martin Kratochvíl
Jan Mlejnek
Petr Žižka
Ing. Jiří Pavliš


nahoru