Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Komise rady

Rada obce zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.

KOMISE INVESTIČNÍ A STAVEBNÍ
Ing. Jan Fiala - předseda
Jaromír Dvořák st.
Jaromír Dvořák ml.
Ing. Jiří Pavliš
Lumír Petrák

KOMISE KULTURY, ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU a ŽP
Mgr. Lenka Šidáková - předsedkyně
Pavlína Hasprová
Petra Kratochvílová
Zuzana Mendlová, DiS.
Daniela Peřinová
David Řezáč
Lenka Vondráčková
Marcela Hovorková

KOMISE BYTOVÁ A MAJETKOVÁ
Ivan Mottl - předseda
Jan Haspra
Jiří Hovorka
Martin Kratochvíl
Jan Mlejnek
Petr Žižka
Ing. Jiří Pavliš


nahoru