Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Životní prostředí

Kontakt: Petra Kratochvílová, tel. 412 528 341, email: kratochvilova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

  • Vaky na zeleň, nádoby na odpad a separovaný sběr, správa sběrného místa, správa obecních lesů.
  • Vyřizuje povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů v platném znění.
  • Zajišťuje státní správu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů v platném znění v rozsahu příslušející obci s pověřeným obecním úřadem. 
  • Vyřizuje podněty, dotazy a stížnosti občanů z oblasti životního prostředí.
  • Vykonává správu drobných vodní toků, vodních nádrží a požárních nádrží a v rámci svěřených kompetencí vykonává činnosti dle zákona o vodách.
  • Spravuje obecní zeleně.
  • Spravuje lesy ve vlastnictví obce.

Žádost o povolení kácení (47.5 kB)

Obecní úřad


nahoru