Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Životní prostředí

Kontakt: Petra Kratochvílová, tel. 475 209 341, email: kratochvilova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

  • Vaky na zeleň, nádoby na odpad a separovaný sběr, správa sběrného místa, správa obecních lesů.
  • Vyřizuje povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů v platném znění.
  • Zajišťuje státní správu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů v platném znění v rozsahu příslušející obci s pověřeným obecním úřadem. 
  • Vyřizuje podněty, dotazy a stížnosti občanů z oblasti životního prostředí.
  • Vykonává správu drobných vodní toků, vodních nádrží a požárních nádrží a v rámci svěřených kompetencí vykonává činnosti dle zákona o vodách.
  • Spravuje obecní zeleně.
  • Spravuje lesy ve vlastnictví obce.

Žádost o povolení kácení (47.5 kB)

Obecní úřad


nahoru