Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Školní

Třídní fotografie - s ohledem na omezení délky textu u jednotlivých fotografií, jsou jména a popis uvedeny zvlášť.

Z důvodu kontinuity je číslování fotografií a popis v původním tvaru.

Číslo     Popis
4 - Začátek 70. let. Děti z MŠ Valtířov
5 - Rok 1978-1979. Děti před MŠ Valtířov
9 - Děti v MŠ Valtířov, ještě ve staré školce, která se nacházela v domě č.p. 76 v Kolonii. Foto pochází z přelomu 50. a 60. let
12 - Děti a učitelky MŠ Valtířov, rok 1975. Učitelky zleva: p. Jiřina Krištofovičová, neznáme, p. Krbcová, rozená Pohunková
15 - Počátek 80. let - děti a učitelky před novou MŠ ve Valtířově. Učitelky zleva: p. Hana Koníčková, neznáme, p. Strelková, p. Stanislava Braunová
153 - Třída zdejší školy, ročník narození 1948
157 - I. stupeň ZŠ Velké Březno, ročník 1946, kde v první řadě uprostřed stojí Král, Mára. Ve druhé řadě poznáváme Čičovskou, Kotrbatého, Petra Šestáka. Ve třetí řadě uprostřed: J. Literbachová. Ve čtvrté zleva: Dobnerová, vpravo Votrubová. V horní řadě E. Medová, Pečiva, Karel Hynek
158 - I. stupeň ZŠ, tř. učitel p. Bílý, rok 54/55, ročník narození 1948
159 - I. stupeň ZŠ, učitel a ředitel p. Dvořák, rok narození 1944. Spodní řada zleva: Lída Králová, Ruda Hajselna, Jindřich Turek, Josef Krištofovič, Václav Burian, Alena Rysová, neznáme, Jirí Štefík, Josef Čáp. Střední řada zleva: Jiří Motyčka, Marie Kubátová, neznáme, Jiří Kozel, Vašek Horálek, Kryštof Bela. Třetí řada zleva: Josef Plecitý, Marie Otcenášková, Jana Kulhánková, Jarka Komínková, Norma Eckertová, Josef Motycka. Horní řada:
160 - I. stupeň ZŠ, ročník narození 1944, 3. třída. Dolní řada zleva: Jarda Bušek, Černíková, Marie Otčenášková, Alena Rysová, Jana Komínková, Norma Eckertová, Jindra Turek, Josef Čáp, Josef Kryštofovič. Druhá řada zdola zleva: Milan Pec, Petr Lacina, Jiří Motyčka, Jana Kulhánková, Jiří Štefík. Třetí řada zleva: Konečný, Josef Plecitý, Standa Záveský, Jirka Kozel, Václav Burian, Ruda Hanych, Josef Komárek. Horní řada zleva: Helena Ždárecká, Jarda Vojtíšek, Josef Motyčka, Jarda .
161 - Žákyně 7. A ZŠ Velké Březno v roce 1957, ročník narození 1944. Horní řada zleva: Janoušková, Chudáčková, Vindušková, Ždárecká, Melánie Raichlová,, neznáme, Helena Zítková, Jutta Weidmannová, Ovena Kresánková. Prostřední řada zleva: Blažena Kuberová, Vlasta Voříšková, neznáme, neznáme, Marta Hofmanová, Jana Kulhánková, Alena Grohová, Alena Andělová. Spodní řada zleva: Hana Hasprová, Jitka Šrámková, Jana Černíková
162 - 7. B ZŠ Velké Březno v roce 1957, ročník 1944. Dolní řada zleva: Jarda Rohlík, Jarda Holub, Franta Wiener, Josef Krištofovič, Jarda Bušek, třídní učitelka Daníčková, Jindra Turek, Václav Burian, Petr Hrbatý, Josef Luka, Jirka Motyčka. Střední řada zleva: Jirka Kozel, Mirek Forechtner, Vašek Horálek, Miloš Hanuš, Josef Antal, Petr Lacina, Standa Záverský, Jan Šorf, Slávek Tuma, Jarda Vojtíšek. Horní řada zleva: Viktor Štefánek, Jan Kalac, Emanuel Zima, Zuza, Jarda Havlíček, Jan Holík, Bohumil Novák, Josef Plecitý, Václav Neubauer
165 - Rok 1958, 8. A ZŠ Velké Březno roční narození 1944 Horní řada zleva: Jaroslav Havlíček, Jan Holík, Miloš Hanuš, Jiří Kozel, Mirek Forchtner, Bohumil Novák, Josef Plecitý, Emanuel Zima, Jan Šorf, Jaroslav Vojtíšek, Standa Záverský. Střední řada zleva: Jan Kalač, Viktor Štefánek, Slávek Tůma, Jindra Turek, Marie Andělová, Blažena Kuberová, Vindušková, Jarda Holub, Vláďa Hubatý, Josef Luka, Václav Horálek, třídní učitel p. Daníčková. Dolní řada zleva: Jana Janoušková, Helena Zítková, Jutta Weidmannová, Alena Grohová, Iva Hlubůčková, Marie Čižmanová, Marie Břečťalová, Jitka Šrámková, Melánie Reichelová, Jitka Petráková, Jana Kulhánková. Sedící zleva: Petr Lacina, Jarda Bušek, Jan Antal, Josef Krištofovič
169 - Šk. rok 1955/1956 . První řada zleva: Schneiderová, Urbanová, Otčenášková, Vlček, Václavík, Vašíček, Majtán, Skala, Veselka, Novotná . Druhá řada: Volný, Vojtíšek, Viták, Svobodová, Zatírandová, Říhová, Rot, Štípková, Ulrych, Zeminová . Třetí řada: Průša, Pumpr, Vachuňková, Slezáková, Přibylová, Zítková, Táborská . Tř. učitelka Bočková
170 - I. stupeň ZŠ, učitel a ředitel p. Dvořák, rok narození 1944. Spodní řada zleva: Lída Králová, Ruda Hajselna, Jindřich Turek, Josef Krištofovič, Václav Burian, Alena Rysová, neznáme, Jirí Štefík, Josef Čáp. Střední řada zleva: Jirí Motyčka, Marie Kubátová, neznáme, Jirí Kozel, Vašek Horálek, Kryštof Bela. Třetí rada zleva: Josef Plecitý, Marie Otcenášková, Jana Kulhánková, Jarka Komínková, Norma Eckertová, Josef Motyčka. Horní řada
257 - 22.6.1946 – 3.A zdejší školy v popředí ředitel Bruka a zástupce Solař
385 - Prosinec 1937 - sál Tivoli ve Velkém Březně
418 - Ročník narození 1945, 7. třída ZŠ Velké Březno. Horní řada zleva: neznáme, Jiří Novotný, Petr Pečiva, Vladimír Novák, Milan Hofman z Valtířova, neznáme, Standa Krotil, Zajpt, Ivan Novák. Střední řada zleva: Jaroslav Jandl, Jiří Daneš, Schrödel, František Šebek, František Lašek, Jaroslav Tlapák, Karel Hynek, Juraj Danko, Zdeněk Zuza. Dolní řada zleva: Olda Lederer, Milan Hajas, Ladislav Jančík, neznáme, Jiří Štefík, František Mára, František Kotrbatý, Medřický, Kryštof Bela, Mirek Petana a Kučera (z Varty)
425 - 8. třída ZŠ, ročník 1942 narození. Dolní řada zleva: Pavla Bušková, Jana Cáková, Krista Šestáková, Petr Vavřena, Jiří Čičovský, Josef Myška, Ruda Štípek, Mirek Dobner, Jan Michalko. Střední řada zleva: Alois Krejčík - třídní učitel, Bakešová, Marta Konopiská, Miluška Kuncová, Stáňa Veselková, Marie Průšová, Lída Beranová, Ota Pečiva, Jiří Kučera, Dušan Filo, Ladislav Černík. Horní řada: Marta Česalová, Zdenka Chmelová, pod ní Hana Čermáková, Marta Rofová, pod ní Olga Vlková, Blanka Vinklerová, Jana Urbanová, pod ní Jiří Černecký, Jana Kuberová (z Valtířova), pod ní Ruda Bomba
431 - Učitelský sbor rok 1963-1964
432 - Zleva sedící: Božena Lapšová, Iva Varcholová, Marie Chudobová, Ivanka Nováková, Růžena Fialová, Marie Kurková . zleva stojící: Jana Márová, neznáme, neznáme, Ervín Dostálek, Marie Kocandová, Marie Majerová, Josef Lapšo, František Sobota, pí. Šuchlová, Jana Parková, Marta Dolínská, neznáme, ředitel Alois Krajíček
470 - Mateřská škola 1960
471 - Závodní jesle Benar, otevřené v roce 1951. Uprostřed paní Skalová
473 - Spodní řada zleva A. Bláha, K. Bela, J. Suchý, F. Störzer, O. Mrnák, J. Stupka, K. Maruška, P. Šimon, J. Erben, druhá řada zleva: Kurej, J. Oblunecák, Z. Pták, M. Resánek, R. Bobeš, V. Haspna, A. Hušek, M. Bacák, neznáme, horní řada zleva: K. Ryšavý, H. Uhrová, V. Trojanová, J. Koblasová, H. Sochurková, M. Pozlerová, A. Podzimková, neznáme, G. Balog, učitelka Kettnerová
477 - Růžena Bočková tř. uč. - šk. rok 1953/1954. První řada zleva: Otčenášková, Breštálová, ?, ?, Viták, Veselka, Skala, Schneiderová, Zeminová . Druhá řada: Štefík, Procházka, Ulrych, Němec, Václavík, Novotná, Rot, Urbánková, Štípková . Třetí řada: Slezáková, Zítková, ?, Šnajberk, Říhová, Táborská, Smyčková. Čtvrtá řada: Pumpr, Průša, ?, Vojtíšek, Volný
478 - Školní rok 1954/1955, 1. řada zleva: Přibylová, Breštálová, Otcenášková, Urbanová, Zeminová, Štípková, Štická, Václavík, Rot, Veselka, 2. řada: Zítková, Němec, Schneiderová, Smyčková, Ulrych, Ríhová, Viták, Petrák, 3. řada: Vojtíšek, Pumpr, Slezáková, Procházka, Táborská, Vašíček, Šnajberk, Průša, Skala, Volný, Tř. učitelka Bocková
479 - Šk. rok 1955/1956 . První řada zleva: Schneiderová, Urbanová, Otčenášková, Vlček, Václavík, Vašíček, Majtán, Skala, Veselka, Novotná. Druhá řada: Volný, Vojtíšek, Viták, Svobodová, Zatírandová, Říhová, Rot, Štípková, Ulrych, Zeminová . Třetí řada: Průša, Pumpr, Vachuňková, Slezáková, Přibylová, Zítková, Táborská . Tř. učitelka Bočková

Autor: Správce Webu

nahoru