Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Starostové v čase

Na této stránce jsou uvedeni všichni starostové, které se nám ve spolupráci s Archivem města  Ústí. n. L. podařilo zjistit a kteří v minulosti řídili chod obce. 

Starostové jsou v obci od roku 1850 – 1945. Před rokem 1918 se jim říkalo obecní představení. Volební období bylo tříleté, voleb se účastnili jen majetní občané, v obci usedlí, platící daně. Po roce 1918 je volební období čtyřleté a konají se již volby podobné těm současným, s ženami a širším volebním právem, tajné, s účastí politických stran. Za nacistické okupace bylo volební období šestileté. Za trvání MNV už zase čtyřleté až dodnes.

Obecní úřad 1990 - současnost

Jméno Období od - do Poznámka
Zuzana Mendlová 2022 - 2026  
Karel Jungbauer 2018 - 2022  
Michal Kulhánek 2010 - 2018  
Miroslav Moucha 2006 - 2010  
Václav Burian 1990 - 2006  

 

Místní národní výbor  1945 - 1990

Od května 1945 stojí v čele obce předsedové místního národního výboru.

Jméno Období od - do Poznámka
Václav Štrombach 1976 - 1989  
František Braun 1976 – do 1.7.1980 MNV Valtířov, sloučení Velkého Března a Valtířova
Jaroslav Fiala 1971 - 1976  
Miloslav Žďárecký 1960 - 1971  
Václav Skala 1959 - 1960  
Ladislav Houska 1954 - 1958  
Jaroslav Král 1954 - 1954 únor - březen
Jaroslav Luka 1952 - 1954  
Antonín Píro 1951 - 1952  
Jan Košťák 1949 - 1951  
Václav Skala 1948 - 1949  
Augustin Novák 1946 - 1948 od června 1946
Josef Kučera 1946 - 1946 od únoru 1946
Miroslav Purger 1945 - 1946 od června 1945
Josef Zeman 1945 - 1976 MNV Valtířov

 

 

Obecní úřad 1850 - 1945
 

Jméno Období od - do Poznámka
Josef Weinmann 1939 -  1945  
Theodor Haupt 1933 - 1938  
Rudolf Tugemann 1931 - 1933  
Alois Schlesinger 1927 - 1931  
Bruno Richter 1923 – 1927  
Josef Watzke 1919 - 1923  
Franz Watzke 1911 - 1919  
Josef Kammel 1910 - 1911  
Wilhelm Nitsche 1905 -  1910  
Anton Kastner 1900 - 1905  
Anton Webersinke 1892 - 1900  
Anton Kastner 1885 (volební období bylo 1870 – 1873), 1872 je uveden v adresáři
Anton Gruner 1872  (volební období bylo 1870 – 1873), 1872 je uveden v adresáři
     

 

Ukázka z Archivu MěUL - hlášení s podpisy všech obecních představitelů z roku 1941:

Obecní představitelé

 

 


nahoru