Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Kde:

Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, v 1. patře kancelář č. 18

Kdy:

Pondělí: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Středa: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Po předchozí dohodě se zaměstnancem OÚ:
Úterý, čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-14:30

Kontaktní osoba:

Petra Kratochvílová, tel. 475 209 341, email: kratochvilova@velke-brezno.cz

Co budu potřebovat:

Vyplněnou žádost o povolení kácení (47.5 kB)

Přílohy žádosti:
  • výpis z evidence nemovitostí katastrálního úřadu
  • snímek pozemkové mapy se zakreslením polohy dřevin na parcele

Povolení ke kácení dřevin lze vydat jen ze závažných důvodů. Kácení se zpravidla provádí v období vegetačního klidu.

O povolení ke kácení dřevin žádá:
  • vlastník pozemku
  • nájemce pozemku, po předložení souhlasu vlastníka a kopie nájemní smlouvy

Žádost podává fyzická i právnická osoba, a to v případě, že se jedná o strom s obvodem kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) nebo o souvislé keřové porosty od celkové plochy 40 m2.

Správní poplatek za kácení dřevin rostoucích mimo les

Správní poplatek je třeba uhradit ve výši 500 Kč, nejlépe ihned při podání žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.


nahoru