Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Poplatek za komunální odpad

Kde:

Obecní úřad Velké Březno, přízemí, kancelář č. 2

Kdy:

Pondělí, Středa: 7:30-11:30, 12:30-16:30

Úterý, Čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-14:30

Pátek: 7:30-12:30

Kontaktní osoba:

Petra Dvořáková, tel. 412 528 473, email: dvorakova@velke-brezno.cz

Co budu potřebovat:

Občanský průkaz

Poplatky za svoz a likvidaci odpadu - výše ročního poplatku byla stanovena ve výši 750 Kč/osobu. Stejnou sazbu hradí vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je poplatek splatný jednorázově do 30. 6. příslušného roku.

Pro náležitosti platby přes bankovní účet se informujte na e-mailu dvorakova@velke-brezno.cz

+ Formulář přihlášení k odpadům

+ Formulář přihlášení k odpadům vlastníka rekreačního objektu, bytu nebo rodinného domu, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu


nahoru