Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Nájmy bytů

Kde:

Obecní úřad Velké Březno, 2. patro, kancelář č. 13

Kdy:

Pondělí, Středa: 7:30-11:30, 12:30-16:30

Úterý, Čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-14:30

Pátek: 7:30-12:30

Kontaktní osoba:

Blanka Dobnerová, tel. 475 228 584, email: dobnerova@velke-brezno.cz

Platba nájemného v obecních bytech probíhá přes SIPO. Nájemce si na poště vyřídí doklad o přidělení tzv. spojovacího čísla, který zpětně odevzdá na obecní úřad příslušnému pracovníkovi a následně je provedena přes počítač operace tzv. nastěhování, a poté platby od nájemců chodí měsíčně hromadně  na účet obecního úřadu - toto je nejobvyklejší forma placení nájemného.

Nájemné je možno hradit přímo do obecní pokladny nebo bankovním převodem na číslo účtu 450829/0300, v.s. je uveden ve "Výpočtovém listu", který je součástí Smlouvy o nájmu bytu.

Nájemné u nových smluv 80 Kč/m2/měsíc.

 


nahoru