Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Czechpoint

Kde:

Obecní úřad Velké Březno, přízemí, kancelář č. 2

Kdy:

Pondělí, Středa: 7:30-11:30, 12:30-16:30

Úterý, Čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-14:30

Pátek: 7:30-12:30

Kontaktní osoba:

Jana Radlová, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz

Služby Czech POINT lze obecně rozdělit do těchto kategorií:

 • Výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
 • Podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
 • Základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
 • Datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
 • Konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Zprostředkovaná identifikace osoby

Aby bylo možné na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) úspěšně získat výpis nebo učinit podání, je zapotřebí s sebou přinést obvykle tyto podklady:

 • Doklad totožnosti
 • Plná moc (v případě zmocněnce)
 • Rodný list dítěte či soudní rozhodnutí (v případě zákonného zástupce)
 • Doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.)
 • Peníze (na uhrazení poplatku za provedený úkon)
 • Dokument ke konverzi (v případě konverze dokumentů; listinný či elektronický uložený na CD/DVD či v Úschovně)

Některé agendy nevyžadují ověření totožnosti žadatele, a pak není vyžadován doklad totožnosti, plná moc, doklad o zastupování, ani doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci.

Výše poplatku závisí na konkrétní agendě.

 

Ceny nejčastěji využívaných služeb:

Výpis z rejstříku trestů 100 Kč
Výpis z katastru nemovistostí první strana 100 Kč, každá další 50 Kč
Konverze dokumentu 30 Kč za stranu

Více informací k jednotlivým položkám naleznete zde 

 

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis elektronických receptů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z Veřejných rejstříků
 • Výpis z Živnostenského rejstříku

Podání vůči státní správě

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o jednorázový příspěvek na dítě

Základní registry

 • Obecně o agendách základních registrů
 • Seznam agend základních registrů

Datové schránky

 • Datové schránky
 • Obecně o agendách datových schránek
 • Seznam agend datových schránek

Konverze na žádost a související služby

 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Konverze
 • Úschovna systému Czech POINT

Zprostředkovaná identifikace

 • Zprostředkovaná identifikace osoby

nahoru