Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Akce pro MŠ a ZŠ

Obecní knihovna Velké Březno nabízí:


1. Seznámení s knihovnou (pro MŠ i ZŠ)
Po domluvě s knihovnicí (telefon, mail) je možné provést děti knihovnou - seznámení
s prostředím, možnostmi, které knihovna nabízí, její funkcí, jak se přihlásit, … Děti si mohou
odnést přihlášku do knihovny a následně přijít se svými rodiči, ti co už průkazku mají, si
mohou odnést knihu.
Doba trvání lekce: cca 30 minut + čas na prohlížení knih


2.Čtenářská dílna (pro MŠ i ZŠ)
Učitelé si mohou v knihovně udělat vlastní čtenářskou dílnu, podle svého plánu a přípravy.
Knihovnice otevře knihovnu a poskytne prostory, popř. může po skončení lekce půjčit dětem,
které mají průkazku, knihy.
Doba trvání lekce: cca 45 – 90 minut (podle potřeb učitele)


3.Pasování prvňáčků na čtenáře (pro 1.tř. ZŠ)
Učitelé prvních tříd si mohou cca do prosince objednat „Knížku pro prvňáčka“ z projektu „Už
jsem čtenář“ za zvýhodněnou cenu ( https://www.skipcr.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-2022-2023). Podmínkou pro účast
v tomto projektu je návštěva prvňáčků v knihovně před „pasováním na čtenáře“ a seznámení
se s prostředím knihovny.
Předávání knih s pasováním na čtenáře může proběhnout v knihovně nebo podle domluvy
s učitelem 1.tř. Je možné, že knihy (i pasování) realizují sami učitelé.


4. Noc s Andersenem
Termín – na přelomu března a dubna (většinou z pátka na sobotu)
Tato akce se realizuje napříč celou republikou v nejrůznějších místech i organizacích, ve
Velkém Březně je to pravidelně ve spolupráci se ZŠ.
https://www.skipcr.cz/projekty/noc-s-andersenem


5. Čtení pomáhá (projekt pro 1. a 2. stupeň ZŠ)
Je realizován prostřednictvím internetu. Knihovna může pomoci s knihami, které jsou
zařazeny do projektu, popř. se čtenářskými dílnami, které pomohou dětem seznámit se
s projektem, a přečtením knihy podpořit některý charitativní projekt podle seznamu na
stránkách … https://www.ctenipomaha.cz/


nahoru