Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Nové vybavení 2023

Hasiči nákupHasiči nákupHasiči nákupHasiči nákup
Nové vybavení jednotky, které jsme mohli v roce 2023 pořídit díky dotacím a
sponzorským darům:

V zásahovém voze využívá jednotka novou radiostanici TPM900, na níž získala
dotaci z Programu 2023 Ústeckého kraje na podporu nové techniky, výstavby
požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Ze stejného
programu mohla jednotka pořídit také jeden zásahový oblek Fire Rex, 5 párů zásahové
obuvi HAIX Fire Eagle, 17 párů technických rukavic Holík Lesley Plus a 18 kusů nehořlavých kukel Devold Spirit. Celková výše dotace od Ústeckého kraje dosáhla v roce 2023 téměř 135 tisíc korun.

Druhou část nákladů na pořízení radiostanice, jejíž celková hodnota přesahuje sto tisíc korun, pomohl pokrýt také finanční příspěvek od Nadace Agrofert ve výši 50 tisíc korun.

Nové nastavovací žebříky, místo starých, které neprošly revizní prohlídkou,
získala jednotka díky finančnímu příspěvku ve výši 30 tisíc korun od společnosti Heineken.

Za finanční příspěvky, které pomáhají rozvíjet naši jednotku, všem dárcům
velice děkujeme!

nahoru