Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

UPOZORNĚNÍ: OŘEZ DŘEVIN A ZELENĚ

UPOZORNĚNÍ: OŘEZ DŘEVIN A ZELENĚ 1

Vážení občané,

žádáme všechny vlastníky, jejichž pozemkové parcely přiléhají k chodníkům a pozemním komunikacím, aby provedli ořezání svých dřevin a zeleně.

Zeleň by měla být udržována tak, aby nedocházelo k zakrytí dopravní značení, zhoršení průjezdnosti, průchodnosti chodníků apod.

Dále připomínám, že dle obecně závazné vyhlášky č. 11/2019 o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně je vlastník pozemku povinen zajistit posekání travnatých ploch nejméně dvakrát za kalendářní rok, a to poprvé v období od 1. 5. do 30. 6. a podruhé v období od 1. 7. do 31. 8., přičemž mezi oběma sečemi musí být nejméně období 2 měsíců. 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                               

Datum vložení: 3. 7. 2024 12:53
Autor: Petra Kratochvílová, Referent životního prostřední

nahoru