Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Výsadba stromů

Během měsíce října 2020 zkrášlilo okolí naší obce více než dvacet nově vysazených stromů. V roce 2021 výsadba pokračovala.

Pět ovocných stromků přibylo v rámci celorepublikového projektu 72 hodin. Do něj se přihlásila třída 5.A s paní učitelkou Lenkou Šidákovou. Jednu třešeň vysadily děti ve valtířovské pískovně, další pak před základní školou a jednu jablůňku vedle místní knihovny. U knihovny děti navíc pomohly zasadit i keř ozdobné magnolie. Další jablůňku a třešeň věnovala třída 5.A mateřské škole, kde už stromky také našly své místo.

Šestnáct vzrostlých stromů lemuje od října chodník z Velkého Března do Valtířova. Stromořadí, které tvoří ptačí třešně, časem odcloní pohled na vedlejší pole a kolemjdoucím přinese v létě příjemný stín. Tuto výsadbu podpořila Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz ) v rámci grantu Stromy finanční částkou ve výši 76 480 korun.

Dvě lípy srdčité rostou také u nově budovaného workoutového hřiště poblíž cyklostezky ve Velkém Březně.

Výsadba stromů v pískovně.
Třicet nově vysazených stromů lemuje od března 2021 část hlavní asfaltové dráhy ve valtířovské pískovně. Celkem bude v pískovně vysazeno 40 stromů. Jde o část náhradní výsadby za stromy, které padly kvůli opravě vysokotlakého plynovodu u cyklostezky u velkobřezenského přívozu.

Výsadba lipové aleje (14 stromků lípy srdčité) u cyklostezky Valtířov/Velké Březno v březnu 2021 - doplnění druhé strany cesty k již existující aleji.

 V rámci náhradní výsadby za pokácené vzrostlé břízy bylo na louce pod škvárovým hřištěm vysázeno 24 nových stromků (břízy).

Začátkem června 2023 obec získala 2 lípy jako náhradní výsadbu za pokácené břízy v roce 2019, které se kácely z důvodu výstavby rodinného domu. Stromy se zasadily, v ulici Zadní, místo původních líp, které se musely z bezpečnostních důvodů pokácet. 

Pro návštěvníky


nahoru