Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Pronájem hrobového místa

Kde:

Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, v přízemí kancelář č. 3

Kdy:

Pondělí: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Středa: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Kontaktní osoba:

Kateřina Jelínková, tel. 412 528 474, email: jelinkova@velke-brezno.cz

Hrobové místo se pronajímá po schválení Radou obce Velké Březno na 10 let a to na základě podané písemné žádosti.

Ceny za pronájem vč. služeb (voda, sekání trávy)

Dvojhrob 920 Kč/10 let
Jednohrob 780 Kč/10 let
Urnový pomník 670 Kč/10 let

 

Řád veřejného pohřebiště


nahoru