Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Prodej dřeva

Kde:

Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, v přízemí kancelář č. 2

Kdy:

Pondělí: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Středa: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Po předchozí dohodě se zaměstnancem OÚ:
Úterý, čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-14:30

Kontaktní osoba:

Petra Kratochvílová, tel. 475 209 341, email: kratochvilova@velke-brezno.cz

Aktuální ceník palivového dřeva

Samovýroba  
Měkké dřevo 500 Kč/m3
Jehličnany 500 Kč/m3
Tvrdé dřevo 1200 Kč/m3

Samovýrobou se rozumí těžba dřeva ponechaného za stanovenou úplatu tomu, kdo dřevo vytěží a odveze. Těžbu si kupující provádí sám na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

Pokácené dřevo  
Měkké dřevo 900 Kč/m3
Jehličnany 800 Kč/m3
Tvrdé dřevo 1300 Kč/m3

 

Dřevo je určeno pouze pro osoby mající trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost na území obce Velké Březno. Maximální množství dřevní hmoty činí 10 m3/osoba/rok.


nahoru