Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Ověřování podpisů a ověřování pravosti listin

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně listinu podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, úřad neodpovídá za obsah listiny. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Legalizace se neprovede:
  • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
  • jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Kde: 

Obecní úřad Velké Březno, přízemí, kancelář č. 1

Kdy:

Pondělí, Středa: 7:30-11:30, 12:30-16:30

Úterý, Čtvrtek: 7:30-11:30, 12:30-14:30

Pátek: 7:30-12:30

Kontaktní osoba:

Michaela Neumannová, tel.: 475 228 340, email: matrika@velke-brezno.cz

Budu potřebovat:

  • platný občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas pokud jde o občana ČR
  • průkaz k povolení pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie jde-li o cizince

Správní poplatek:

Legalizace podpisu 30 Kč/podpis
Vidimace listiny 30 Kč/strana

 


nahoru