Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

ČOV čistička odpadních vod

ČOV Velké Březno byla postavena spolu s kanalizací v obci a zkolaudována v roce 1994, trvalý provoz byl zahájen v roce 1995. Čistí odpadní vody z Pivovaru Velké Březno a komunální vody z obce Velké Březno a z Valtířova kolonky. Velikostí se řadí k čistírnám s kapacitou nad 10 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel ukazatel vypočtený ze znečištění odpadní vody). ČOV není schválena jako zařízení k odstraňování odpadů, proto není na ČOV povoleno fekálním vozem přivážet kaly ze septiků, žump nebo domovních ČOV.  Za normálního provozu ČOV odstraňuje znečištění v základních sledovaných ukazatelích s účinností až 98 %. ČOV nemá zařízení na neutralizaci odpadních vod, nově bylo v roce 2015 vybudováno zařízení na srážení fosforu (hradí pivovar).  ČOV má své kalové hospodářství, ročně se z odpadní vody oddělí, odvodní a odveze na kompostárnu přes 800 tun vylisovaného kalu, na skládku se odveze 18 tun usaditelných látek zachycených v lapákách písků a 3 tuny odpadů označených jako shrabky z česlí. Za rok 2014 ČOV vyčistila necelých 160 tis. m3 vody v přepočtu od 14,4 tis. EO (ekvivalentních obyvatel), odtok je zaústěn do Homolského potoka. ČOV je osazena kontinuálními sondami na sledování pH, teplotu vody v nádržích, koncentraci nerozpuštěných látek a kyslíku rozpuštěného ve vodě, dále je prováděno denní sledování přitékajícího znečištění  (ukazatel CHSK na přenosném spektrofotometru). Provoz ČOV je řízen přes automatický řídící systém, jednotlivé technologické části ČOV, nádrže a měření jsou zobrazeny na monitoru počítače ve velíně ČOV.

Pro území obce zajišťujeme tyto činnosti:

  • provoz  ČOV 
  • vyhledávání a odstraňování havárií a poruch na zařízení ČOV 
  • údržba objektů  ČOV 
  • návrhy na investice a obnovu majetku ČOV 
  • přehled nákladů na provoz  ČOV 
  • podklady (kalkulace) ceny stočného
  • kontrolu porušování kanalizačního řádu 

nahoru