Fotokronika

V této stránce chceme zobrazit všechny zajímavé akce a projekty, které měly vliv na vzhled a úpravu obce. Současně chceme zachovat historii pro další generaci občanů.

---------- PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ REKONSTRUKCE A OBNOVY OBECNÍHO I NEOBECNÍHO MAJETKU  ----------

9030.jpg VZHLED OBCE
2018 - 2020 Vzhled obce a obnova zeleně
2020 - Výsadba stromů
2020 - Oprava obecního bytového fondu
6697.jpg 2018 - 2019 ŠKOLNÍ JÍDELNA - výstavba
-  Stará školní jídelna
Půdorys návrhu nové školní kuchyně a jídelny
Celkový situační výkres umístění nové školní kuchyně a jídelny
Fotogalerie
---------- SOUKROMÝ SEKTOR ----------
7025.jpg 2018 DŮM "BAHNHOF" OPRAVA FASÁDY

---------- KOMUNIKACE V OBCI ----------
6645.jpg 2018 - 2019 PLOT NAD NÁDRAŽÍM
2018 CHODNÍK POD ZÁMKEM - projekt Pěšky bezpečněji 
Popis 
Fotografie
2017 OPRAVA ULICE NAD NÁDRAŽÍM
2011 OPRAVA MŮSTKU PŘES HOMOLSKÝ POTOK VÍTOV
2010 VÝSTAVBA ULICE ZADNÍ
---------- KULTURNÍ PAMÁTKY ----------
6677.jpg CHOTKOVA HROBKA - oprava a výměna vitrážových oken 2017 - 2018
Popis
Fotografie
- 2008 REKONSTRUKCE A SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU PREZIDENTA MASARYKA
Foto a video galerie
---------- TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ----------
6646.png 2019 - 2021 POKLÁDKA PLYNOVODU V OBCI
VODOVODY A KANALIZACE - rekonstrukce a obnova vodovodních a kanalizačních rozvodů, rekonstrukce ČOV
??? - ČOV Velké Březno - Obnova zařízení hrubého předčištění
2018 Mlýnská ulice obnova vodovodu
2018 Část ulice Zadní a propoj do ulice Nová - výměna vodovodu
2018 Valtířov - Kolonka celková obnova čerpací stanice odpadních vod (ČSOV)
2018 Výměna vodovodu pod zámkem (součást výstavby chodníku)
2018 Litoměřická - nový vodovodní řád a kanalizace
2018 Ulice Krátká, Školní, Pod Strání - obnova vodovodu
2014 Zahradní - výměna vodovodu
2014 ČOV Valtířov - dešťový odlučovač
2013 Nová, Školní - výměna vodovodu
2013 Vítov za potokem - přeložka vodovodu
2012 Školní - výměna vodovodu
2011 - 2013 ČOV, výměna 4ks dávkovacích čerpadel chlornanu
2010 Školní - výměna šoupat ve 3 šachtách
---------- ŠKOLSTVÍ ----------
6647.png ZÁKLADNÍ ŠKOLA
2014 Rekonstrukce sociálních zařízení
2013 Výměna oken v horní budově
2008 Oranžové hřiště od Nadace ČEZ

6648.png MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prolézačky v MŠ 2013
---------- SPORT ----------
6649.jpg PÍSKOVNA VALTÍŘOV
- 2010 Budování areálu
2010 Výsledek
- 2020 Oplocení pískového hřiště
- 2020 Dětské cvičební hřiště (workoutové)

--------------------

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím