Trasparentní radnice

Vedení obce Velké Březno a Valtířov chce trvale informovat o dění v obci a zlepšit transparentnost poskytovaných informací pro veřejnost. Iniciativou TR chceme zjednodušit přístup veřejnosti k informacím a jednoduchým způsobem prezentovat vše, co není ze zákona zakázáno a je považováno za veřejnou informaci. TR představuje určitou koncepci/styl či způsob práce, který proniká do všech činností obce: strategie, územní plán, dotace, prezentace, komunikace s veřejností apod.

Dokument Transparentní radnice z r. 2015

 • Hospodaření VaK 2019
 • Hospodaření s odpady 2019

Smlouvy - k zobrazení jsou smlouvy, splňující tato kritéria:

 • aktivní, dosud neukončené, nezávisle na době vzniku
 • všechny smlouvy uzavřené v aktuálním kalendářním roce.

Nezveřejňovány jsou tyto smlouvy:

 • smlouvy pracovní, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • smlouvy s fyzickými osobami nepodnikateli uzavírané v rámci běžného obchodního styku 
 • smlouvy s fyzickými osobami na pronájem hrobů, pozemků, zábory pozemků, bytů
 • poskytování sociálních služeb opatrovnictví
 • dohody o rekvalifikaci ve smyslu § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a smlouvy o sociálních službách ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • smlouvy nezveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (např.smlouvy zpravodajských služeb či další smlouvy související s potenciálním ohrožením bezpečnosti státu)
 • technické předlohy, návody, výkresy, projektová dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty.

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím