Transparentní radnice


Rozsah iniciativy Transparentní radnice (TR) na území obce.

Vedení obce Velké Březno a Valtířov se přihlásilo k iniciativě ostatních radnic zvýšit informovanost o dění v obci a transparentnost poskytovaných informací pro veřejnost. Iniciativou TR chceme zjednodušit přístup veřejnosti k informacím a jednoduchým způsobem prezentovat vše, co není ze zákona zakázáno a je považováno za veřejnou informaci.

TR představuje určitou koncepci/styl či způsob práce, který proniká do všech činností obce: strategie, územní plán, dotace, prezentace, komunikace s veřejností apod. Při zpracování návrhu strategie TR a její následné implementaci je nutné zdůraznit, že strategie nesmí neúměrně zvýšit administrativní zátěž, resp. převýšit přínos a užitek z ní plynoucí. Vždy musí být náklady (kvantifikovatelné i nekvantifikovatelné) porovnány s užitky a přínosy pro obec. Zároveň je nezbytné, aby obec využila dobré zkušenosti a znalosti jiných obcí, které mají TR již implementovanou.

TR neznamená nové internetové stránky obce, ale nabízí použití všech informačních kanálů, které jsou aktuálně k dispozici a kde může občan získat požadovanou informaci:

  • dotaz, žádost o informace na úřadu (písemná, ústní)
  • úřední deska před budovou úřadu
  • úřední deska v internetovém portálu obce
  • emailový InfoSystém odesílání emailů těm, kdo se registroval na internetovém portálu
  • Obecní Zpravodaj papírové noviny
  • obecní internetový portál, internetové stránky, facebook
  • mobilní aplikace "Mobilní rozhlas"

V rámci TR iniciativy ZO vytvořilo pracovní skupinu, která připravila novou verzi obecních internetových stránek. Ve spolupráci s pracovníky úřady vznikl obsahově bohatší a přehlednější informační portál, který umožní zlepšení a zvýšení informovanosti občanů obce. Současně poskytuje nové funkce, které ve stávajícím obecním portálu nejsou (např. diskuze, ankety, ap.).

Poskytuje též více informací o obecním úřadu a fungování jednotlivých úseků, odborů. Záměrem je poskytnout veřejnosti prostor k přímé komunikaci s vedením obce. Občan zde najde téměř vše o dění v obci, jak postupovat při vyřizování věcí na úřadu, služby poskytované jinými subjekty v obci, ap.

Dokument Transparentní radnice - úplná verze z roku 2015.

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím