Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Informace z úřadu - 16. týden

Tento týden byl o jeden den kratší, zpestřilo nám ho Velikonoční Pondělí. Děkuji všem občanům za dodržování preventivních opatření proti šíření koronaviru o Velikonočních svátcích. Snad se podaří v co nejkratší době ukončit restrikce vyhlášené vládou a vrátit se do normálních životních kolejí. Vodní hospodářství Tento týden proběhlo několik akcí na vodním hospodářství v rámci hledání nových zdrojů či případné posílení ...

17.04.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 15. týden Velikonoční

Opět krátký přehled zajímavých událostí tohoto týdne. Tento týden byl prodloužen nouzový stav v rámci prevence šíření nákazy COVID-19. Obecní úřad a ostatní záležitosti obce jsou řešeny pouze ve zkrácených úředních dnech a omezených možnostech. V případě neodkladných záležitostí zavolejte, případně zazvoňte u vchodových dveří. V krátkosti z některých činností. - proběhlo plánované zasedání Rady obce, konané přes videokonference - ...

10.04.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 14. týden

Dnes jenom v krátkosti. Vážení spoluobčané, tento týden využívám okénka starosty a obracím se Vás s žádostí na Vás všechny o maximální dodržování nařízení k zamezení šíření nového koronaviru. Tím dokážeme zkrátit dobu nouzového stavu a všech omezení s tím spojených. Pokud se toto podaří, vrátíme se zpět do normálního života ke svým rodinám, kamarádům a práci už brzy. Děkuji všem a přeji pevné nervy a hodně zdraví.

03.04.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 13. týden

Tento týden pokračoval v duchu nařízení vlády o nouzového stavu. Obecního úřadu pracuje v omezeném režimu za aplikování maximálních preventivních opatření z důvodu možné nákazy Coronavirem. Hlavním požadavkem je vyloučit co nejvíce přímý osobní styk a komunikaci vést telefonicky či elektronicky. Roušky V průběhu týdne jsme několikrát jednali s některými občany obce, kteří šijí ochranné roušky a poskytují je občanům a organizacím obce. Obec ...

27.03.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 12. týden

Všechny běžné činnosti tohoto týdne byly ve stínu současného nouzového stavu, vyhlášeného Vládou ČR. Obec nemá ochranné prostředky (roušky, respirátory), které bychom mohli hromadně poskytnout občanům. Žádáme proto všechny naše spoluobčany, aby dodržovali všechna nařízení a omezení vyhlášené vládou. Žádáme vás o maximální ohleduplnost a toleranci k ostatním, dodržování přísných hygienických a preventivních pravidel. Je skvělé, že se v ...

20.03.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 11. týden

V krátkosti přehled zajímavých jednání v tomto týdnu. Stěžejním tématem tohoto týdne byla situace v obci v souvislosti s nebezpečím nákazy koronavirem COVID-19.V průběhu celého týdne sledujeme a řešíme situaci o zavedených opatření v rámci omezení nákazy koronavirem COVID-19. Konzultovali jsme s řediteli příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy jaká nutná opatření musíme přijmout pro uvedení nařízení do praxe v maximálním rozsahu a k ...

13.03.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 10. týden

Prevence proti šíření respiračních nemocí Tento týden začal zavedením preventivních opatření proti šíření koronaviru a zajišťováním ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Konzultovali jsme situaci v obci s řediteli příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy a upřesňovali doporučené postupy. Doporučuji všem občanům dodržování všech preventivních opatření a maximální obezřetnosti k vyloučení nákazy. Důležité je ...

05.03.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 9. týden

Vybrané události tohoto týdne. Jednání Rady obce Tento týden se uskutečnilo 25. jednání Rady obce Velké Březno. Hlavním bodem bylo schválení zadání veřejné zakázky zateplení obecních domů Litoměřická 248, Ústecká 149,152, a oprava fasády a výměna oken Zahradní 142. Veřejné osvětlení Proběhlo jednání s firmou, která zpracovává projekt na kompletní modernizaci veřejného osvětlení, a byly upřesněny požadavky obce. Obec požaduje provézt kompletní ...

28.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 8. týden

Krátký přehled zajímavostí ze života v obci v tomto týdnu. Nový vodní zdrojTento týden se uskutečnila pracovní schůzka z hydrogeologem na téma hledání nových zdrojů pitné vody. Byly vypracovány a zadány konkrétní úkoly, které musíme zajistit. Termín dodání jednotlivých návrhů byl stanoven na konec prvního týdne v březnu. Pokládka plynovodu v obciJednali jsme se zhotovitelem akce výměna plynovodu na cyklostezce v úseku pod fotbalovým hřištěm. Účelem ...

20.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 7. týden

Výběr několika důležitých událostí právě uplynulého týdne. Žádosti o dotaceProtože naše žádost v roce 2019 nebyla úspěčná, připravili a kompletovali jsme doklady k podání žádosti na dotaci v roce 2020 z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jedná se o vybudování hřiště pro mládež v prostoru u fotbalového hřiště na místě bývalého volejbalového hřiště. Žádost byla podána. Předpokládané náklady na akci cca 371 tis. Kč, požadovaná dotace ...

14.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 6. týden

Krátký přehled informací o dění na úřadu a v obci v uplynulém pracovním týdnu. Jednání Rady obceMimo běžných událostí Rada projednávala petici občanů Zachraňme Tivoli. Petice byla projednána za účasti zástupce petičního výboru a provozovatele Tivoli. Provozovateli byla zaslaná výzva o porušování nájemní smlouvy s tím, že při dalším porušení hrozí možnost ukončení nájmu. Provozovatel předložil záměr dalšího fungování Tivoli s datem ...

07.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 5. týden

Krátký přehled zajímavostí uplynulého týdne. Jednání zastupitelstvaTento týden se konalo 11. zasedání zastupitelstva obce. Z projednávané agendy bych rád zmínil jednání o různých majetkových záležitostech. Rozvinula se i diskuze na téma odměňování neuvolněných členů zastupitelstva z rozpočtu obce. V letošním roce došlo ze zákona ke zvýšení horní hranice částek odměn. Nakonec bylo dohodnuto, že odměňování zůstane ve stejné výši jako v ...

31.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 4. týden

Krátký přehled činností a zajímavostí tohoto týdne. Nové autobusové zastávky ve Vítově Na základě požadavku našich spoluobčanů, kteří bydlí v části Vítov, na vybudování nových zastávek, jsme zahájili aktivity k jejich zajištění a realizaci. Z kraje týdne proběhlo jednání s dopravním projektantem ohledně umístění autobusových zastávek na konci obce směrem na Vítov. Zadali jsme zhotovení jednoduchého návrhu, který bude sloužit jako podklad ...

24.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 3. týden

Stručná informace o důležitém dění v obci v tomto týdnu. Jednání Rady obce V pondělí se konalo 22. jednání Rady obce. Hlavním bodem programu byl návrh dohody na finálním finančním vypořádání s fy. Klement. Po dlouhém a složitém jednání bude zastupitelstvu předložen návrh dohody. Snad se již podaří celou akci úspěšně dokončit. Proběhlo též jednání s firmou, zajišťující dotaci na akci Workautové (cvičební) hřiště, které by mělo být ...

17.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 2. týden 2020

První letošní příspěvek do rubriky Okénko starosty. Ještě jednou hodně štěstí, zdraví v roce 2020. Krátce co nás tento rok čeká: - pokud obec obdrží dotaci, zahájí jednu z největších investic v historii obce - intenzifikaci ČOV a přestavbu ČOV ve Valtířově na čerpací stanici. Tato investice je plánována na období tří let. Mluvíme o finanční částce cca 70 mil. Kč. - po letech stagnace údržby bytového fondu chceme zateplit dva obecní domy, ...

10.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 51. týden

TŘETÍ ADVENTNÍ TÝDEN Toto je můj poslední příspěvek v letošním roce a budu se těšit na další pokračování a setkání s Vámi v prvním kalendářním týdnu roku 2020. Tento týden se v pondělí konalo 10. Zastupitelstvo obce, výjimečně v nové školní jídelně. Byla to příležitost pro všechny podívat se do nové jídelny. Zájem nebyl takový, jaká byla představa - škoda. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu obce na rok 2020. Před ...

19.12.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 50. týden

DRUHÝ ADVENTNÍ TÝDEN V krátkosti zajímavosti tohoto týdne. Jednání Rady obce Pondělní jednání bylo zvláště dlouhé. Kromě běžné agendy jsme dlouho řešili hlavní bod - závěrečnou dohodu se zhotovitelem stavby školní jídelny. Jednání s ČSOBČSOB je jeden z našich poskytovatelů bankovních služeb, se kterým již dlouhodobě obec spolupracujeme. Zástupce banky nás seznámil s jejich produkty a s návrhy na další spolupráci. Pivovar Heineken Proběhlo též ...

13.12.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 49. týden

PRVNÍ ADVENTNÍ TÝDEN Nový územní plán obceZ kraje týdne proběhla s pracovníky Magistrátu UL z Odboru územního plánování konzultace na téma pořízení nového územního plánu pro obec Velké Březno. Nový územní plán a jeho zpracování je zadán právě Magistrátu.V současné době jeho zpracování ve fázi zahájení veřejného projednání. O termínech budou občané seznámeni prostřednictvím úřední tabule obecního úřadu. Pasportizace území obceDále ...

06.12.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 48. týden - ADVENT

Několik informací z tohoto týdne. Příprava na pořízení nového hasičského vozidla V pondělí jsme se zúčastnili metodického školení na Generálním ředitelství HZS v Praze, ohledně vyplnění žádosti o dotaci na nový hasičský vůz. Jednání Rady obce V pondělí též proběhlo jednání Rady obce, kde jsme mimo jiné dolaďovali již zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet by se měl schvalovat na jednání zastupitelstva 11. prosince. Mimochodem, jednání ...

29.11.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 47. týden

Další týden je za námi a tady je stručná informace o nejdůležitějším dění v obci a úřadu. Snadná navigace světem úřadů Zúčastnil jsem se konference na téma Snadná navigace světem úřadů v Praze. Obsahem byla digitalizace státní správy včetně všech orgánů státu a Evropské unie. Více informací na webu www.snsu.cz Příprava rozpočtu hospodaření obce na rok 2020 Proběhlo jednání finančního výboru za účasti radních o rozpočtu na rok 2020 a ...

22.11.2019 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.