Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Informace z úřadu - 7. týden

V krátkosti z událostí tohoto týdne v obci. Informace z úřadu Proběhlo jednání se zástupcem nájemce restaurace Tivoli za účelem upřesnění podmínek nájmu a plánu činnosti restaurace v roce 2021. Obec požaduje zásadní zlepšení poskytování služeb a realizace dalších kulturních akcí. Závěrem byla dohodnuta účast na jednání rady obce, na kterém předloží nájemce své záměry a osobně je představí. Dále proběhlo jednání se zástupcem banky, u které ...

19.02.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 6. týden

Krátký přehled o dění na úřadu a v obci. Sněhová nadílka Tento týden byl ve znamení boje se sněhovou nadílkou. Chtěl bych využít okénka starosty a poděkovat firmě "Petr Horčík" za skvěle zvládnutý úklid místních komunikací. Vím, že nikdy není vše super, ale naše komunikace byly z 99% vždy sjízdné. Obec udržuje chodníky vlastními silami a i v tomto případě se domnívám, že situace byla zvládnuta úspěšně. Nebylo to na 99%, ale s ohledem na opravdu ...

12.02.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 5. týden

Covid První únorový týden opět začal v nouzovém stavu a za stále platných epidemických opatření. Obecní úřad pracuje neustále v omezeném režimu. Podrobné informace lze najít na webových stránkách obce. Znovu žádám všechny občany o dodržování základních pravidel a omezení tak, aby tato krize trvala co nejkratší dobu. Děkuji. Společně a se zdravým rozumem to určitě zvládneme. Zimní údržba Začátkem týdne probíhala údržba a čištění místních ...

05.02.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 4. týden

Další stručné informace o dění v obci tomto týdnu. Zastupitelstvo V tomto týdnu se konalo 16. jednání zastupitelstva obce. Hlavním bodem bylo schvalování rozpočtu obce na rok 2021. Zastupitelé postupně diskutovali o položkách uvedených v rozpočtu a po zodpovězení všech dotazů schválili rozpočet 9 hlasy z 11 přítomných. Schválení rozpočtu je velice důležité pro další činnost, jak obce, tak obecního úřadu. V rozpočtovém provizoriu je možné činit pouze ...

29.01.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 3. týden

Vybrané zajímavosti tohoto týdne. Provoz obecního úřadu Pracovníci úřadu ukončili práci z domovu a dochází na pravidelnou pracovní dobu. Provozní hodiny pro veřejnost se v rámci epidemických opatření nemění. Doporučuji elektronickou komunikaci, případné objednání na termín emailem. Informace o výskytu covid 19 v naší obci lze nalézt zde - vizz odkaz. https://obce.nery.cz/?fbclid=IwAR0Sg7pW-MGgcrP1q2QCOVJo7ltJvWLNZycCvPwrT5-eLMNCiE47 Zastupitelstvo Dále ...

22.01.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 2. týden

Krátká informace z dění v tomto týdnu. Rada obce Začátkem týdne se konalo letos první jednání Rady obce. Hlavním bodem jednání byl návrh rozpočtu na rok 2021 a finanční výhled na další tři roky. Dále jsme projednávali schvalování běžných záležitostí z kompetence rady, např. pronájmy, atd. Obecní hasičský sbor Proběhlo jednání s krajským ředitelem HZS na téma podpory nákupu nového hasičského vozu a financování provozních nákladů naší jednotky ...

15.01.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 1. týden 2021

Vážení spoluobčané, vítám Vás u prvního okénka v roce 2021. Ještě jednou přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody a pevně věřím, že tento rok bude klidnější než ten právě uplynulý. Tak již k pracovním záležitostem: Příprava nového rozpočtu hospodaření obce na rok 2021 Rada obce musí připravit pro zastupitelstvo nový návrh, protože původní nebyl zastupitelstvem schválen. Jednání Rady se uskuteční 11. 1. 2021 a příprava návrhu bude ...

08.01.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 51. a 52. týden (3. a 4. adventní)

Zastupitelstvo obce Tento týden se konalo zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Jedním z hlavních bodů jednání bylo schvalování rozpočtu obce na rok 2021. Především z důvodu nepředvídatelných příjmů nebyl bohužel rozpočet podpořen některými zastupiteli a bylo schváleno rozpočtové provizorium. Jednání o schválení rozpočtu znovu proběhne tedy na zasedání zastupitelstva 25. 1. 2021. Různé V průběhu týdne proběhlo několik jednání. Např. s ...

18.12.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 50. týden (2. adventní týden)

Krátké zprávy do okénka za tento týden. Rada obce V pondělí se konalo 43. jednání Rady obce Velké Březno. Jedny z hlavních bodů jednání byly příprava rozpočtu na rok 2021, kalkulace vodného a stočného na rok 2021 a zvýšení ročního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2021. Rada doporučila zastupitelstvu tyto návrhy schválit. Cena za odpad je stanovena na 700 Kč/rok/poplatník, vodné a stočné na 75,91 včetně DPH. Obec musí přikročit k těmto ...

11.12.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 49. týden (1. adventní týden)

Apeluji na občany naší obce a znovu žádám o dodržování všech epidemiologických opatření. Jde hlavně o naše zdraví, ale a i o brzké ukončení všech možných omezení. Krátce aktuality tohoto týdne. Dotace Proběhlo jednání s firmou, která nám administruje dotace na komunikace a chodníky na rok 2021. Dohodli jsme se na přípravě dokumentace a předložení cenové nabídky na rok 2021. Hasiči Velké Březno Bylo ukončeno výběrové řízení na nákup nového ...

04.12.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 48. týden

Krátká informace o dění v tomto týdnu. Rada obce Tento týden byl zahájen zasedáním 42. Rady obce Velké Březno. Mimo běžných bodů jednání projednávala rada jeden z nejdůležitějších a to návrh rozpočtu hospodaření na rok 2021. Rozpočet je navržen s předpokládaným snížením příjmů v důsledku korona krize tak aby vyšel jako vyrovnaný. Případné mínusy budou pokryty z části již uzavřeným úvěrem nebo rozpočtovou rezervou přímo z účtu obce. V ...

27.11.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 47. týden

Opět krátká informace o aktuálním dění v obci. V úterý jsme si připomněli 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, významné výročí naší republiky. Různé Tento týden proběhlo jednání se senátorem panem Linhartem o možnosti jeho podpory při jednání o dotačních titulech. Pokračuje administrace získání dotace na opravu místní komunikace v kolonce ve Valtířově. Jednali jsme s potenciálním novým administrátorem, který předběžně přislíbil, že ...

20.11.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 46. týden

Tento týden využívám okénko starosty hlavně k žádosti směřovanou na všechny občany obce Velké Březno a Valtířov k dodržování všech epidemických opatření a vzájemné ohleduplnosti. Pokud budeme všichni používat zdravý rozum, tak Vánoce již prožijeme v klidu a pohodě. Aktualizované přehledy (výtah z našich stránek): Nový vládní portál - detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě (vládní opatření lidskou řečí). Týdenní ...

13.11.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 45. týden

Netradičně zahájím dnešní aktualizaci žádostí na všechny občany o důsledné dodržování epidemiologických opatření a ohleduplnosti jednoho k druhému. Jak všichni můžeme sledovat z dění okolo nás, situace není jednoduchá a pro úspěšné překonání problémů s Covidem 19 je potřeba úsilí a kázeň všech. Stručně o některých probíhajících a plánovaných aktivitách. Pokračuje výstavba oplocení pískového hřiště ve Valtířově, jak jsem již ...

06.11.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 44. týden

Opět vybrané informace o dění v tomto týdnu, kdy celý úřad pracuje v režimu "home office", tj. z domova. Zastupitelstvo a Rada obce Hned v pondělí proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce k rozpočtu roku 2021. Celé jednání probíhalo v rámci video konference prostřednictvím Skype. Myslím, že jednání proběhlo v korektním prostředí a jednotliví zastupitelé byli podrobně informováni, případně navrhovali a doplňovali jednotlivé položky v rozpočtu. ...

30.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 43. týden

Dobrý den, hned na začátku bych se vrátil ještě k události minulého týdne, na kterou jsem, nevím proč, pozapomněl. Jak jste si určitě všichni všimli, podél chodníku do Valtířova vyrostla třešňová alej. Jak bylo již zmíněno v letošním Obecním zpravodaji č. 3, tato akce se podařila uskutečnit za finanční pomoci z nadace ČEZ. Už v současné době to vypadá hezky a až na jaře vykvetou krásným bílým květem, to bude teprve paráda. Několik fotografií ...

23.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 42. týden

Činnost úřadu v tomto týdnu probíhala hlavně pod vlivem vyhlášených opatřeních v souvislosti s šířením nemoci COVID 19. Byla přijata organizační opatření pro stanovení mimořádné pracovní doby úřadu - viz doplňující informace na webových stránkách obce a dlaždici/baneru COVID. Několik plánovaných schůzek bylo zrušeno a jednání probíhala pouze ve formě telefonních nebo video hovorů. V některých případech se ukazuje, že to není to pravé ...

16.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 41. týden

Několik postřehů a důležitých momentů tohoto týdne. Rada obce Tento týden proběhlo 39. zasedání Rady obce (prostřednictvím videokonference). Mimo běžných provozních věcí Rada schválila i přijetí daru od společnosti Heineken na provoz hasičské jednotky ve výši 30 tis. Kč. Bytový fond Proběhl další kontrolní den stavby - oprava fasády Zahradní 142. Zhotovitel předložil návrh dodatku ke smlouvě na upřesnění opravy některých částí stavby. Fotografie z ...

09.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 40. týden

Tento týden byl ve zkráceném režimu - v pondělí byl státní svátek - Den české státnosti. Dětské workoutové hřiště V úterý byla zahájena stavba dětského hřiště, včetně terénních úprav kolem. Z bývalého volejbalového hřiště, které bylo již neudržované a zanedbané, vznikne nové dětské (workoutové neboli cvičební) hřiště. Současně se upravuje prostor pro tréninkové hřiště pro malé fotbalisty. Foto z průběhu výstavby: Bytový fond ...

02.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 39. týden

Rada obce Tento týden v pondělí se konalo 38. jednání Rady obce. Rada projednávala pronájmy obecních pozemků, záměry prodejů a schvalovala dodatky ke smlouvám na zateplení obecních domů. RůznéZ důvodu aktualizace pojištění obecního majetku a rizik, spojených s činností obce, proběhlo jednání s pojišťovacím makléřem. Dále proběhla schůzka se zástupcem firmy, která vyhrála výběrové řízení na zhotovení stavby Hřiště pro mládež a oplocení ...

25.09.2020 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.