Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Informace z úřadu - 15. týden

Samospráva Na začátku tohoto týdne v pondělí se konalo 17. zasedání zastupitelstva obce. Jednání probíhalo za doporučených epidemických opatření a za účasti několika občanů obce. Na programu jednání zastupitelstvo rozhodovalo především o hospodaření s majetkem obce, schvalování záměrů prodeje a prodej majetku. Jedním z důležitých bodů bylo také schválení rozpočtových změn na rok 2021. Podrobnější informace z jednání budou zveřejněny na ...

16.04.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 14. týden

Krátké ohlédnutí za uplynulý velikonoční týden. Již druhým rokem v pandemii proběhlo Velikonoční pondělí. Věřím, že veselé a přineslo do této podivné doby trochu změny. Využívám okénka ke krátkému připomenutí událostí z minulého víkendu. Určitě jste se dočetli nebo na vlastní oči viděli poškozené stromy podél chodníku do Valtířova - viz přiložené fotografie. Toto jednání považuji za vrchol negramotnosti hraničící se svéprávností osoby, ...

09.04.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 13. týden Velikonoce

Velikonoční okénko. Obecní úřadTento týden proběhla dvě důležitá jednání - zasedání rady obce a zasedání finančniho výboru. Hlavním bodem byla příprava na jednání zastupitelstva obce, které se bude konat 12. dubna 2021 od 17. h v zasedací místnosti obecního úřadu. Ve středu tento týden došlo k výsadbě dalších 14 ks stromů - lípy srdčité. Stromy byly vysazeny podél cyklostezky mezi Velkým Březnem a Valtířovem. Několik fotografií z průběhu ...

02.04.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 12. týden

Dnešní komentář bude z důvodu mé dovolené v tomto týdnu velmi stručný. Pískovna Valtířov Ve sportovně relaxačním areálu ve Valtiřově byla dokončena další etapa ve výsadbě stromů. Třicet nově vysazených stromů lemuje od března 2021 část hlavní asfaltové dráhy. Jedná se o náhradní výsadbu za poražené stromy při rekonstrukci - plynovodu. Viz foto z průběhu rekonstrukce a výsadby stromů v obci. Krásné jarní počasí v tomto týdnu vylákalo do ...

26.03.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 11. týden

Další týdenní informace z dění v obci. Z úřadu Jedním z důležitých témat tohoto týdne bylo zajištění testování všech zaměstnanců na přítomnost Covid 19. Obec již od začátku roku testovala své zaměstnance a toto testování bylo založeno na dobrovolném rozhodnutí zaměstnance. Přesto se zúčastnilo 99% zaměstnanců. V současné době je pro obec toto testování povinné a tedy podstatně náročnější na organizaci docházky všech zaměstnanců a ...

19.03.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 10. týden

Krátká informace o dění v obci v tomto kritickém období. Z úřadu Začátkem týdne zasedala výběrová komise pro obsazení pracovního místa správce majetku obce Velké Březno. Výsledkem jednání bylo, že komise nedoporučila přijmout žádného z účastníků. Výběrové řízení bude vyhlášeno znovu. Shromažďujeme podklady k vydání dalšího výtisku Velkobřezenského zpravodaje za 1. čtvrtletí. Veškerá jednání s externími dodavateli, například jednání o ...

12.03.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 9. týden

Krátce z covidového týdne. První týden v březnu je opět v nouzovém stavu. Obecní úřad Provoz obecního úřadu je omezen z důvodu chybějících zaměstnanců (zhruba třetina), kteří musí opatrovat své děti buď u distanční výuky nebo z důvodu uzavření mateřské školy. Zatím jsme nepřistoupili k práci z domova a vzhledem k výše uvedenému ve většině kanceláří zůstává pouze jeden zaměstnanec. Služby jsou poskytovány dle již přijatých opatření - viz ...

05.03.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 8. týden

V krátkosti z událostí tohoto týdne. Z úřadu V rámci fungování obce i úřadu probíhalo běžné vyřizování agend, např. pokladny, matriky, bytového fondu. Proběhlo jednání se zástupci fotbalového klubu o financování klubu v letošním roce. Uskutečnilo se jednání (telefonní konference) s firmou, která poskytuje poradenství v odpadovém hospodářství. Snažíme se v této době vyřizovat veškeré záležitosti pokud možno bezkontaktně, tedy přes telefon, ...

26.02.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 7. týden

V krátkosti z událostí tohoto týdne v obci. Informace z úřadu Proběhlo jednání se zástupcem nájemce restaurace Tivoli za účelem upřesnění podmínek nájmu a plánu činnosti restaurace v roce 2021. Obec požaduje zásadní zlepšení poskytování služeb a realizace dalších kulturních akcí. Závěrem byla dohodnuta účast na jednání rady obce, na kterém předloží nájemce své záměry a osobně je představí. Dále proběhlo jednání se zástupcem banky, u které ...

19.02.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 6. týden

Krátký přehled o dění na úřadu a v obci. Sněhová nadílka Tento týden byl ve znamení boje se sněhovou nadílkou. Chtěl bych využít okénka starosty a poděkovat firmě "Petr Horčík" za skvěle zvládnutý úklid místních komunikací. Vím, že nikdy není vše super, ale naše komunikace byly z 99% vždy sjízdné. Obec udržuje chodníky vlastními silami a i v tomto případě se domnívám, že situace byla zvládnuta úspěšně. Nebylo to na 99%, ale s ohledem na opravdu ...

12.02.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 5. týden

Covid První únorový týden opět začal v nouzovém stavu a za stále platných epidemických opatření. Obecní úřad pracuje neustále v omezeném režimu. Podrobné informace lze najít na webových stránkách obce. Znovu žádám všechny občany o dodržování základních pravidel a omezení tak, aby tato krize trvala co nejkratší dobu. Děkuji. Společně a se zdravým rozumem to určitě zvládneme. Zimní údržba Začátkem týdne probíhala údržba a čištění místních ...

05.02.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 4. týden

Další stručné informace o dění v obci tomto týdnu. Zastupitelstvo V tomto týdnu se konalo 16. jednání zastupitelstva obce. Hlavním bodem bylo schvalování rozpočtu obce na rok 2021. Zastupitelé postupně diskutovali o položkách uvedených v rozpočtu a po zodpovězení všech dotazů schválili rozpočet 9 hlasy z 11 přítomných. Schválení rozpočtu je velice důležité pro další činnost, jak obce, tak obecního úřadu. V rozpočtovém provizoriu je možné činit pouze ...

29.01.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 3. týden

Vybrané zajímavosti tohoto týdne. Provoz obecního úřadu Pracovníci úřadu ukončili práci z domovu a dochází na pravidelnou pracovní dobu. Provozní hodiny pro veřejnost se v rámci epidemických opatření nemění. Doporučuji elektronickou komunikaci, případné objednání na termín emailem. Informace o výskytu covid 19 v naší obci lze nalézt zde - vizz odkaz. https://obce.nery.cz/?fbclid=IwAR0Sg7pW-MGgcrP1q2QCOVJo7ltJvWLNZycCvPwrT5-eLMNCiE47 Zastupitelstvo Dále ...

22.01.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 2. týden

Krátká informace z dění v tomto týdnu. Rada obce Začátkem týdne se konalo letos první jednání Rady obce. Hlavním bodem jednání byl návrh rozpočtu na rok 2021 a finanční výhled na další tři roky. Dále jsme projednávali schvalování běžných záležitostí z kompetence rady, např. pronájmy, atd. Obecní hasičský sbor Proběhlo jednání s krajským ředitelem HZS na téma podpory nákupu nového hasičského vozu a financování provozních nákladů naší jednotky ...

15.01.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 1. týden 2021

Vážení spoluobčané, vítám Vás u prvního okénka v roce 2021. Ještě jednou přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody a pevně věřím, že tento rok bude klidnější než ten právě uplynulý. Tak již k pracovním záležitostem: Příprava nového rozpočtu hospodaření obce na rok 2021 Rada obce musí připravit pro zastupitelstvo nový návrh, protože původní nebyl zastupitelstvem schválen. Jednání Rady se uskuteční 11. 1. 2021 a příprava návrhu bude ...

08.01.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 51. a 52. týden (3. a 4. adventní)

Zastupitelstvo obce Tento týden se konalo zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Jedním z hlavních bodů jednání bylo schvalování rozpočtu obce na rok 2021. Především z důvodu nepředvídatelných příjmů nebyl bohužel rozpočet podpořen některými zastupiteli a bylo schváleno rozpočtové provizorium. Jednání o schválení rozpočtu znovu proběhne tedy na zasedání zastupitelstva 25. 1. 2021. Různé V průběhu týdne proběhlo několik jednání. Např. s ...

18.12.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 50. týden (2. adventní týden)

Krátké zprávy do okénka za tento týden. Rada obce V pondělí se konalo 43. jednání Rady obce Velké Březno. Jedny z hlavních bodů jednání byly příprava rozpočtu na rok 2021, kalkulace vodného a stočného na rok 2021 a zvýšení ročního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2021. Rada doporučila zastupitelstvu tyto návrhy schválit. Cena za odpad je stanovena na 700 Kč/rok/poplatník, vodné a stočné na 75,91 včetně DPH. Obec musí přikročit k těmto ...

11.12.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 49. týden (1. adventní týden)

Apeluji na občany naší obce a znovu žádám o dodržování všech epidemiologických opatření. Jde hlavně o naše zdraví, ale a i o brzké ukončení všech možných omezení. Krátce aktuality tohoto týdne. Dotace Proběhlo jednání s firmou, která nám administruje dotace na komunikace a chodníky na rok 2021. Dohodli jsme se na přípravě dokumentace a předložení cenové nabídky na rok 2021. Hasiči Velké Březno Bylo ukončeno výběrové řízení na nákup nového ...

04.12.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 48. týden

Krátká informace o dění v tomto týdnu. Rada obce Tento týden byl zahájen zasedáním 42. Rady obce Velké Březno. Mimo běžných bodů jednání projednávala rada jeden z nejdůležitějších a to návrh rozpočtu hospodaření na rok 2021. Rozpočet je navržen s předpokládaným snížením příjmů v důsledku korona krize tak aby vyšel jako vyrovnaný. Případné mínusy budou pokryty z části již uzavřeným úvěrem nebo rozpočtovou rezervou přímo z účtu obce. V ...

27.11.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 47. týden

Opět krátká informace o aktuálním dění v obci. V úterý jsme si připomněli 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, významné výročí naší republiky. Různé Tento týden proběhlo jednání se senátorem panem Linhartem o možnosti jeho podpory při jednání o dotačních titulech. Pokračuje administrace získání dotace na opravu místní komunikace v kolonce ve Valtířově. Jednali jsme s potenciálním novým administrátorem, který předběžně přislíbil, že ...

20.11.2020 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 >>

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím