Starosta k občanům

<< 1 2 3 >>

Informace z úřadu - 9. týden

Vybrané události tohoto týdne. Jednání Rady obce Tento týden se uskutečnilo 25. jednání Rady obce Velké Březno. Hlavním bodem bylo schválení zadání veřejné zakázky zateplení obecních domů Litoměřická 248, Ústecká 149,152, a oprava fasády a výměna oken Zahradní 142. Veřejné osvětlení Proběhlo jednání s firmou, která zpracovává projekt na kompletní modernizaci veřejného osvětlení, a byly upřesněny požadavky obce. Obec požaduje provézt kompletní ...

28.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 8. týden

Krátký přehled zajímavostí ze života v obci v tomto týdnu. Nový vodní zdrojTento týden se uskutečnila pracovní schůzka z hydrogeologem na téma hledání nových zdrojů pitné vody. Byly vypracovány a zadány konkrétní úkoly, které musíme zajistit. Termín dodání jednotlivých návrhů byl stanoven na konec prvního týdne v březnu. Pokládka plynovodu v obciJednali jsme se zhotovitelem akce výměna plynovodu na cyklostezce v úseku pod fotbalovým hřištěm. Účelem ...

20.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 7. týden

Výběr několika důležitých událostí právě uplynulého týdne. Žádosti o dotaceProtože naše žádost v roce 2019 nebyla úspěčná, připravili a kompletovali jsme doklady k podání žádosti na dotaci v roce 2020 z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jedná se o vybudování hřiště pro mládež v prostoru u fotbalového hřiště na místě bývalého volejbalového hřiště. Žádost byla podána. Předpokládané náklady na akci cca 371 tis. Kč, požadovaná dotace ...

14.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 6. týden

Krátký přehled informací o dění na úřadu a v obci v uplynulém pracovním týdnu. Jednání Rady obceMimo běžných událostí Rada projednávala petici občanů Zachraňme Tivoli. Petice byla projednána za účasti zástupce petičního výboru a provozovatele Tivoli. Provozovateli byla zaslaná výzva o porušování nájemní smlouvy s tím, že při dalším porušení hrozí možnost ukončení nájmu. Provozovatel předložil záměr dalšího fungování Tivoli s datem ...

07.02.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 5. týden

Krátký přehled zajímavostí uplynulého týdne. Jednání zastupitelstvaTento týden se konalo 11. zasedání zastupitelstva obce. Z projednávané agendy bych rád zmínil jednání o různých majetkových záležitostech. Rozvinula se i diskuze na téma odměňování neuvolněných členů zastupitelstva z rozpočtu obce. V letošním roce došlo ze zákona ke zvýšení horní hranice částek odměn. Nakonec bylo dohodnuto, že odměňování zůstane ve stejné výši jako v ...

31.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 4. týden

Krátký přehled činností a zajímavostí tohoto týdne. Nové autobusové zastávky ve Vítově Na základě požadavku našich spoluobčanů, kteří bydlí v části Vítov, na vybudování nových zastávek, jsme zahájili aktivity k jejich zajištění a realizaci. Z kraje týdne proběhlo jednání s dopravním projektantem ohledně umístění autobusových zastávek na konci obce směrem na Vítov. Zadali jsme zhotovení jednoduchého návrhu, který bude sloužit jako podklad ...

24.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 3. týden

Stručná informace o důležitém dění v obci v tomto týdnu. Jednání Rady obce V pondělí se konalo 22. jednání Rady obce. Hlavním bodem programu byl návrh dohody na finálním finančním vypořádání s fy. Klement. Po dlouhém a složitém jednání bude zastupitelstvu předložen návrh dohody. Snad se již podaří celou akci úspěšně dokončit. Proběhlo též jednání s firmou, zajišťující dotaci na akci Workautové (cvičební) hřiště, které by mělo být ...

17.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 2. týden 2020

První letošní příspěvek do rubriky Okénko starosty. Ještě jednou hodně štěstí, zdraví v roce 2020. Krátce co nás tento rok čeká: - pokud obec obdrží dotaci, zahájí jednu z největších investic v historii obce - intenzifikaci ČOV a přestavbu ČOV ve Valtířově na čerpací stanici. Tato investice je plánována na období tří let. Mluvíme o finanční částce cca 70 mil. Kč. - po letech stagnace údržby bytového fondu chceme zateplit dva obecní domy, ...

10.01.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 51. týden

TŘETÍ ADVENTNÍ TÝDEN Toto je můj poslední příspěvek v letošním roce a budu se těšit na další pokračování a setkání s Vámi v prvním kalendářním týdnu roku 2020. Tento týden se v pondělí konalo 10. Zastupitelstvo obce, výjimečně v nové školní jídelně. Byla to příležitost pro všechny podívat se do nové jídelny. Zájem nebyl takový, jaká byla představa - škoda. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu obce na rok 2020. Před ...

19.12.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 50. týden

DRUHÝ ADVENTNÍ TÝDEN V krátkosti zajímavosti tohoto týdne. Jednání Rady obce Pondělní jednání bylo zvláště dlouhé. Kromě běžné agendy jsme dlouho řešili hlavní bod - závěrečnou dohodu se zhotovitelem stavby školní jídelny. Jednání s ČSOBČSOB je jeden z našich poskytovatelů bankovních služeb, se kterým již dlouhodobě obec spolupracujeme. Zástupce banky nás seznámil s jejich produkty a s návrhy na další spolupráci. Pivovar Heineken Proběhlo též ...

13.12.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 49. týden

PRVNÍ ADVENTNÍ TÝDEN Nový územní plán obceZ kraje týdne proběhla s pracovníky Magistrátu UL z Odboru územního plánování konzultace na téma pořízení nového územního plánu pro obec Velké Březno. Nový územní plán a jeho zpracování je zadán právě Magistrátu.V současné době jeho zpracování ve fázi zahájení veřejného projednání. O termínech budou občané seznámeni prostřednictvím úřední tabule obecního úřadu. Pasportizace území obceDále ...

06.12.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 48. týden - ADVENT

Několik informací z tohoto týdne. Příprava na pořízení nového hasičského vozidla V pondělí jsme se zúčastnili metodického školení na Generálním ředitelství HZS v Praze, ohledně vyplnění žádosti o dotaci na nový hasičský vůz. Jednání Rady obce V pondělí též proběhlo jednání Rady obce, kde jsme mimo jiné dolaďovali již zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet by se měl schvalovat na jednání zastupitelstva 11. prosince. Mimochodem, jednání ...

29.11.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 47. týden

Další týden je za námi a tady je stručná informace o nejdůležitějším dění v obci a úřadu. Snadná navigace světem úřadů Zúčastnil jsem se konference na téma Snadná navigace světem úřadů v Praze. Obsahem byla digitalizace státní správy včetně všech orgánů státu a Evropské unie. Více informací na webu www.snsu.cz Příprava rozpočtu hospodaření obce na rok 2020 Proběhlo jednání finančního výboru za účasti radních o rozpočtu na rok 2020 a ...

22.11.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 46. týden

Opět několik slov o vybraných událostech uplynulého pracovního týdne. Jednání zastupitelstva obce. Hlavní událostí tohoto týdne bylo jednání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo projednávalo jednotlivé body dle programu jednání, který byl oznámen v Aktualitách - viz odkaz zde. Mj. zástupkyně společnosti ASPHA, oběhové hospodářství s.r.o., informovala zastupitele o fungování systému sběru odpadů (tzv. Door-to-Door), o kterém obec uvažuje jako o náhradě ...

15.11.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 45. týden

Opět krátká informace o některých důležitých věcech z úřadu a chodu obce v právě uplynulém pracovním týdnu. Svoz žoků Krátká připomínka - tuto sobotu 9.11.2019 proběhne svoz žoků na listí. Nezapomeňte umístit žok na místo k tomu určené! Rada obceProběhlo 19. jednání Rady, kde jsme za přítomnosti právního zástupce projednávali další postup obce v jednání s dodavatelem stavby školní jídelny. Protože si myslíme, že nebyly dodrženy některé ...

08.11.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 44.týden

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu.V pondělí, na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu, zástupci obce položili věnce k památníkům prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka ve Velkém Březně a Valtířově. Školní jídelna.Nejdůležitější událostí tohoto týdne byla kolaudace nové školní jídelny, která proběhla ve čtvrtek 31. 10. 2019 s kladným výsledkem a tedy 4. 11. 2019 bude první oběd pro všechny ...

01.11.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Několik slov k právě uplynulému týdnu a vybranému dění v obci a na úřadu. Školní jídelna.Obec převzala stavbu a jsme těsně před otevřením jídelny do rutinního provozu. Probíhá závěrečný odvoz zeminy ze škvárového hřiště, kde fy. Klement dočasně deponovala zeminu ze stavby. Dnes jsme absolvovali předkolaudační prohlídku s pracovníky OHS (hygiena). Příští týden proběhne kolaudace. V jídelně je již naistalována technologie. Příští týden, jak ...

25.10.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Krátký přehled akcí za uplynulý říjnový týden. V pondělí se uskutečnilo již 17. jednání Rady obce, která za přítomnosti právního zástupce projednávala postup obce ve vztahu k dodavateli stavby školní jídelny. Také se zabývala otázkou přípravy rozpočtu. Proběhlo též jednání s ředitelkou Mateřské školy o rozpočtu na rok 2020. Proběhl další kontrolní den výstavby školní jídelny. Předpokládáme, že první slavnostní oběd se uskuteční 4. 11. ...

18.10.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Krátké shrnutí nejdůležitějších událostí tohoto týdne. Hned z kraje týdne dorazila dodávka kompostérů pro občany obce, kteří se přihlásili do ankety a měli zájem o kompostování. Během příštích několika dnů bude zahájeno přidělování pro jednotlivé občany. Vše bude upřesněno na informačních kanálech obce. Opět proběhl kontrolní den stavby školní jídelny. Současný stav již napovídá brzkému otevření. Předpokládané zahájení provozu je ...

11.10.2019 Přečtěte si více >

Informace z úřadu

Tento týden stojí za zmínění několik akcí či aktivit. Proběhlo jednání s ředitelem TS a.s. Děčín o přípravě na zimní údržbu komunikací v obci. Hlavním cílem bylo zkvalitnění poskytovaných služeb proti loňskému roku. V pondělí 30.9.2019 od 16.00 hod zasedala na svém 16. jednání Rada obce , kde projednávala i otázku pronájmů obecního majetku a zahájila jednání o sestavení rozpočtu obce na rok 2020. Opět proběhl kontrolní den stavby školní ...

04.10.2019 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 >>

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím