Starostka k občanům

<< 1 2 >>

Informace z obce - 23. týden

Nejviditelnějším počinem tohoto týdne je začátek prací na obnově chodníku v Kolonce ve Vatířově. Práce provádí stavební společnost pana Michala Zajpta, která nabídla v rámci výběrového řízení nejnižší cenu. I tak se náklady na obnovu chodníku v této části obce vyšplhají na více než 1 milion korun. Ve středu jsme také podepsali smlouvu na zahájení demoličních prací na budově bývalé jídelny u horní budovy základní školy. Zde by se měly práce ...

09.06.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 22. týden

V tomto týdnu pokračovala intenzivní jednání k personální stabilizaci naší hasičské jednotky. Vedení obce je v této záležitosti i v úzkém kontaktu s vedením HZS Ústí nad Labem. Děkuji všem členům jednotky, kteří i v této nestandardní situaci vykonávají činnost pro obec (účast na pátečním dětském dni ve Valtířově, zalévání stromů a pomoc s instalací zalévacích vaků). Od čtvrtka jsme spustili anketu k budoucnosti areálu bývalého "Selectu" v ...

02.06.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 21. týden

Ve čtvrtek od 17. hodin proběhlo v prostorách OÚ Velké Březno jednání zástupců vedení obce a členů JSDHO ohledně personálního, technického či finančního zajištění naší hasičské jednotky. Schůzky se zúčastnil i zástupce HZS Ústí nad Labem mjr. Mgr. M. H. V průběhu jednání na svou funkci rezignoval velitel jednotky a zástupce velitele jednotky. Oba v pátek také podepsali výpověď Dohody o pracovní činnosti, kterou měli na své pozice s Obcí Velké ...

26.05.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 20. týden

Nejzásadnější bod tohoto týdne se týká pondělního jednání zastupitelstva obce, které schválilo odkoupení budovy bývalého Selectu (administrativně-výrobní areál na náměstí ve Velkém Březně), včetně okolních pozemků. Celkovou nákupní cenu 28.449.300,-- Kč uhradí obec současnému majiteli ve třech splátkách. První splátku uhradíme, jakmile budeme zapsáni jako vlastník v katastru nemovitostí, což by mělo být otázkou následujících 30 dnů. Zbylé ...

19.05.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 19. týden

Tento týden jsme na úřadě vybírali stavební společnost, která by měla v nebližší době odstranit budovu bývalé školní jídelny u horní budovy ZŠ. Demolici jídelny komplikuje přítomnost nebezpečného azbestu v některých částech budovy, i proto chceme využít na její likvidaci dobu prázdnin, kdy se v okolí školy nepohybuje tolik dětí. Nabídky v rámci výběrového řízení poslaly tři stavební firmy, o konečném vítězi budou na svém nejbližším ...

12.05.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 18. týden

Tento týden proběhlo jednání vedení obce se zástupci naší požární jednotky JSDHO k výsledku kontroly, kterou nedávno v naší jednotce provedli zástupci HZS ÚK. Mimo zástupců obce byl jednání přítomen i zástupce ústeckých hasičů. Na jednání se probírala hlavně optimalizace financování a personální stabilizace jednotky. Další kolo jednání je naplánované na příští týden. Pokročily také přípravy k žádosti o dotaci na veřejné osvětlení. Chtěli ...

05.05.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 17. týden

V pondělí proběhla na obecním úřadě pravidelná (jednou za pět let) kontrola ze Státního fondu podpory investic (dříve Státní fond rozvoje bydlení), který cca před 15 lety spolufinancoval výstavbu dvou bytových domů pro příjmově vymezené osoby, tzv. Markéty. Kontrola se zaměřila na naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Z výsledku kontroly vyplývá, že obec podmínky smlouvy plní. Ke konci měsíce dubna ukončí správu IT služeb pro obec společnost ...

28.04.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 16. týden

V pondělí došlo k administrativnímu předání stavby Přepojení ČOV Valtířov na ČOV Velké Březno společnosti Eurovia. O přesném termínu zahájení prací a s tím spojených omezení budeme včas informovat. Všechny zúčastněné strany ale chtějí domluvit řešení, které bude veřejnost omezovat co nejméně. Valtířovská čistička je totiž umístěna v areálu pískovny a nová kanalizace, která bude odvádět odpadní vody do velkobřezenské čističky, povede v ...

21.04.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 15. týden

Tento týden radní schválili uzavření smluv na zpracování nového územního plánu obce a renovaci sportovního hřiště ve Valtířově. Na obě akce se konala výběrová řízení a o nejvhodnější nabídce rozhodovala hodnotící komise složená ze členů zastupitelstva a úředníků obce. Nový územní plán má pro obec zpracovat společnost Urbi Ateliér z Brna. Za zakázku by měla obec zaplatit více než 1,35 milionu korun. Pokusíme se přihlásit o dotace, které před ...

14.04.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 14. týden

Tento týden proběhlo hned několik jednání o budoucnosti a kvalitě veřejného osvětlení. Obec potřebuje nejen šetřit výdaje za elektrickou energii (veřejné osvětlení nás stojí cca 900 tisíc korun ročně), ale nastartovat i proces celkové obnovy veřejného osvětlení. Spolu se starostkou Homole pod Pannou, zástupci DÚK a SÚS, jsme se sešli na společném jednání ohledně plánovaných oprav mostů přes Suchý či Homolský potok, které se v následujících letech ...

07.04.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 13. týden

Na první pohled viditelným počinem se tento týden stal úklid bývalé skládky Nisan a jejího blízkého okolí v Zadní ulici - viz foto. Na vyčištění plochy skládky se podílela firma pana Michala Zajpta, na vyčištění nánosů z chodníků pak pracovníci obce. Hned v pondělí jsme spolu se starostou obce Povrly jednali s majitelem převozu ve Velkém Březně a vyjasnili si budoucnost jedné z ikon naší obce. V polovině týdne také proběhla jednání se zástupci ...

31.03.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 12. týden

V pondělí se na svém pravidelném jednání sešli radní obce, mimo jiné řešili spolu se zástupcem FK Jiskra budoucí rozvoj fotbalového areálu ve Velkém Březně. Proběhlo první kolo hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na pořízení nového územního plánu obce. Další kolo hodnocení nabídek je naplánované na příští týden. V rámci jiného, tento týden vyhlášeného, výběrového řízení hledáme zhotovitele sportovního hřiště ve ...

24.03.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 11. týden

V pondělí se konalo druhé letošní zasedání zastupitelů obce. Zde se řešila hlavně budoucnost našeho veřejného osvětlení, které nás stojí spoustu financí za elektrickou energii a které nutně potřebuje obnovu. V úterý proběhlo první oficiální jednání mezi obcí a firmou Eurovia, která bude zajišťovat přepojení odpadních vod z ČOV Valtířov na čističku ve Velkém Březně. Konkrétnější data a postupy se budou řešit na další schůzce, která je ...

17.03.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 10. týden

Tento týden se kromě běžné pracovní agendy nesl hlavně v duchu hledání majitele zaběhlé fenky. Ta byla nalezena v pondělí odpoledne. Ačkoliv jsme informace o nálezu zveřejnili na sociálních sítích, vyhlásili v rozhlase, kontaktovali okolní obce, psí útulek, nechali fenku zkontrolovat, zda nemá čip, pátrání bylo neúspěšné a majitel se dosud nepřihlásil. V pátek jsme tak fenku předali do péče dobrovolnici, která si (pokud se majitel v dohledné době ...

10.03.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 9. týden

Nově mohou cestující využívat jednodušší hledání autobusového spoje. Na všech autobusových zastávkách v obci si můžete pomocí fotoaparátu nebo čtečky QR kódů v chytrém telefonu zobrazit nejbližší jedoucí linku a nemusíte složitě studovat papírové jízdní řády. Při načtení se zobrazí i případné zpoždění spoje. Viz foto ze zastávky. Tento týden pokročila práce na zpracování nového územního plánu obce. V pondělí byla rozeslána zadávací ...

03.03.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 8. týden

Ve středu se sešli radní obce na svém dalším jednání. Čím se radní na jednotlivých setkáních zabývají, si můžete přečíst na webu obce viz https://www.velke-brezno.cz/dokumenty-rady-s105CZ . Nejnovější zápis bude kvůli jarním prázdninám zveřejněn v týdnu od 6. 3. 2023. Ve čtvrtek proběhlo na krajském úřadě setkání zástupců samospráv ze Svazu měst a obcí. Akce nastínila například možnosti rozvoje, ale i problémy při správě municipalit. V tomto ...

24.02.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 7. týden

Hned v pondělí jsme se na obecním úřadě spolu se zástupci obce Malé Březno seznámili, jaké jsou možnosti likvidace kontaminovaných ploch. V naší obci se jedná například o skládku Nisan v ulici Zadní, která zde vznikla v druhé polovině 20. století. V úterý pak proběhlo v Knihovně Ústeckého kraje v Ústí nad Labem setkání, které seznámilo zřizovatele s možnostmi rozvoje obecních knihoven. Do budovy obecního úřadu také po celý týden nosili dobrovolníci ...

17.02.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 6. týden

V pondělí se konala další rada obce, která se zabývala běžnou agendou. V týdnu jsme mimo jiné také řešili možnosti lepší údržby a nastavení jasného plánu obnovy dětských hřišť v obci. Chtěla bych, aby do budoucna měla obec pravidelně aktualizovaný přehled např., jak která hřiště vypadají, jaké prvky a kdy se kam instalovaly. A aby také nedocházelo pouze k nahodilé údržbě. Ve čtvrtek se v jídelně naší základní školy uskutečnila přednáška o ...

10.02.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 5. týden

Tento týden jsme spolu se sociální pracovnicí obce PhDr. Pavlínou Linkovou navštívili obyvatele našich domů s pečovatelskou službou. S ohledem na neustálý růst cen jsme je seznámili s možnostmi využití různých sociálních dávek. Také jsme zaznamenali podněty, které by měly vést ke zlepšení kvality života v těchto domech. Věřím, že alespoň některé z nich půjde vyřešit v co nejbližší době. Z důvodu bezpečnosti občanů musela obec tento týden ...

03.02.2023 Přečtěte si více >

Informace z obce - 4. týden

V rámci seznamování s chodem úřadu probíhala i tento týden jednání s jednotlivými dodavateli služeb, které již Obec Velké Březno využívá nebo by mohla využívat. I na základě těchto poznatků by mělo postupně docházet například k úpravám některých již neaktuálních smluv. Ve čtvrtek jsme se spolu s ředitelkou mateřské školy, paní Pavlou Hasprovou, a ředitelem naší ZŠ, panem Stanislavem Opltem, sešli se zástupkyní MAP (Místní akční plán rozvoje ...

27.01.2023 Přečtěte si více >
<< 1 2 >>

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.