Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Nová jídelna - výstavba

Výstavba nové školní jídelny

Po více než 20 letech diskuzích na téma nové školní jídelny se od října 2018 začalo kopat a dle plánu bude dokončena v červenci 2019. Bohužel, obci se nepodařilo získat finanční dotační podporu a tak celková částka cca 25 miliónů Kč je hrazena z obecního rozpočtu.

V červenci 2018 rozhodla rada obce o výběru zhotovitele projektové dokumentace nové školní kuchyně a jídelny ve stupních: územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti. Nejvhodnější nabídku podala společnost Atelier AVN Ing. Arch. Vladimír Novák a již si můžete prohlédnout půdorys navržené budovy a celkový situační výkres zasazení nové kuchyně s jídelnou do prostor zahrady dolní budovy Základní školy Velké Březno. V návrhu je do budoucna počítáno také s možnou výstavbou nové školní tělocvičny. Tento návrh není zcela konečná varianta, finální podoba by ale měla být, s největší pravděpodobností, velmi podobná.

Rada obce schválila návrh komise investiční a stavební na změnu dokumentace pro územní řízení na stavbu školní jídelna s kuchyní tak, aby obsluha jídelny byla realizována z ulice Školní. Předseda stavební komise, pan Dvořák, odůvodňuje návrh komise tím, že se ušetří náklady na rozšíření komunikace Pod Strání včetně přeložky tří sloupů VO (odhadem až 2 000 000 Kč). Touto skutečností se ale prodlouží doba pro vydání územního rozhodnutí, neboť změna projektu vyvolá také nutnost nových vyjádření dotčených orgánů a všech účastníků řízení. Současně se částečně zvednou náklady na zpracování projektové dokumentace.

Datum vložení: 7. 6. 2023 16:32
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 17:06
Autor: Správce Webu

nahoru