Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Budování chodníku pod zámkem

2018

Nový chodník v obci Velké Březno je navržen pro bezpečný pohyb chodců a zejména dětí v řešené lokalitě. Stávající chodník podél silnice II/261 směrem od Valtířova (část obce Velké Březno) končí u úrovňového železničního přejezdu a za přejezdem na něj ve směru do obce nenavazuje žádný chodník pro pěší, kteří se tak pohybují po krajnici velmi frekventované komunikace II. třídy (intenzita dopravy činí 4 263 vozidel denně) a přecházejí železniční přejezd současně s vozidly. Ve směru z obce je pak v tomto úseku chodník až po cca 130 metrech, nicméně na druhé straně frekventované silnice, bez přechodu pro chodce, nadchodu či podchodu. Proto bude vybudován nových chodník, který odkloní pohyb pěších od této frekventované silnice a eliminuje nutnost pěších přecházet železniční přejezd, který nemá prostor/pás pro pohyb pěších a přebíhat silnici II/261, resp. využívat její krajnice.

Stávající stav ohrožuje zejména bezpečnost dětí z části Valtířov při cestách do místní základní školy, resp. byl důvodem pro využívání jiného způsobu jejich dopravy do školy (individuální automobilová doprava; veřejná doprava), na úkor pěší dopravy. Přitom Velké Březno je z hlediska své velikosti obcí vhodnou pro využití pěší dopravy (docházkové vzdálenosti).

Nový chodník je kompletně bezbariérový, v šíři 3 metrů z betonové zámkové dlažby, pro zvýšení bezpečnosti je doplněn veřejným osvětlením, od kolejí oddělen zábradlím a měl by podstatně zvýšit bezpečnost pěších (zejména dětí) směřujících z Valtířova k základní škole či lékaři, ale i opačným směrem.

Datum vložení: 7. 6. 2023 16:30
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 16:31
Autor: Správce Webu

nahoru