Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Oprava Chotkovy hrobky

Díky iniciativě paní Kateřiny Valešové z Valtířova a pod jejím dohledem, hrobka šlechtického rodu Chotků ve Valtířově postupně prochází obnovou.

PŘÍBĚH HROBKY RODINY CHOTKŮ

V roce 1868 umírá Karel Chotek, majitel nedalekého zámku ve Velkém Březně. S jeho smrtí vyvstává potřeba vybudovat na panství důstojné místo jeho posledního odpočinku. Z tohoto důvodu jeho žena, hraběnka Marie Chotková, roz. Berchtoldová, oslovuje známého východočeského architekta a stavitele Františka Schmoranze staršího s žádostí o návrh rodinné hrobky.

Hrobka byla postavena roku 1869 po smrti Karla Chotka, majitel nedalekého zámku ve Velkém Březně. Jedná se o centrální novogotickou stavbu z cihlového zdiva s tesanými kamennými články od architekta Františka Schmoranze staršího. Do hrobky byli postupně pochováváni všichni členové velkobřezenské větve Chotků. Hrobka sloužila svému účelu až do sedmdesátých let 20. století, kdy byly ostatky, ve snaze ochránit je před vandaly, převezeny na starý litoměřický hřbitov. Zapomenutí Chotkové tam dnes odpočívají v malé, prosté, latinsky označené hrobce kousek od původního hrobu Karla Hynka Máchy.

Díky iniciativě paní Kateřiny Valešové z Valtířova a pod jejím dohledem, hrobka šlechtického rodu Chotků ve Valtířově postupně prochází obnovou. 

Opravou vitráží byla pověřena rodinná firma Vitráže Zajac ze Cvikova. Ta při demontáži posledních dvou vitrážových oken, zjistila, že pískovcové ostění, do kterých jsou vitráže zasazené, je v havarijním stavu. Národní památkový ústav, který je pověřený správou hrobky, neváhal a zadal restaurátorské práce týmu akademického sochaře Piskláka. Hrobka bude mít nejenom nové vitráže, ale i pískovcové ostění. Opravy budou dokončeny na jaře roku 2019. Díky tomu, budou mít návštěvníci na Noc kostelů opět co obdivovat. 

Začalo to vyspravením rozbitých vitráží z 19. století, ale nedlouho po té se opravy dočkala i modlitební klekátka a oltář. A to vše díky iniciativě místních nadšenců. Ti nejenom s návrhem na opravy za vedením zámku Velké Březno, do jehož správy hrobka patří, přišli, ale mnohé opravy zafinancovali ze svých rodinných rozpočtů. Návštěvníci si mohou hrobku prohlédnout pravidelně na konci května na Noc kostelů.

Na jaře roku 2018 byla především díky finančnímu přispění místní rodiny a Státního zámku Velké Březno, zrekonstruována dvě vitrážová okna v Chotkově hrobce ve Valtířově. Další dvě na svou rekonstrukci čekají. Restaurátorské práce tohoto typu jsou bohužel finančně náročné a oprava jedné vitráže vyjde zhruba na 40 000,- Kč. Zastupitelstvo obce bylo na svém červnovém jednání v r. 2017 seznámeno s myšlenkou uspořádat sbírku na rekonstrukci zbývajících dvou vitráží. Hlavní duše tohoto projektu paní Kateřina Valešová nechala za tímto účelem v rámci Ústecké komunitní nadace vytvořit platební bránu, kde kde bylo po dobu 73 dnů možné transparentním způsobem přispět na opravu. Díky nevelkému počtu - 9 anonymních dárců se podařilo vybrat 80 000,- Kč a i zbývající vitrážová okna se dočkají své rekonstrukce.

Restaurování zbývajících vitrážových oken bylo též zmíněno v Ústeckém deníku a serveru iDNES.cz. 
Reportáž deníku iDNES.cz z května 2017.

Práce na hrobce tím však nekončí. Na pořadu dne bude oprava vnitřních prostor. I zde se počítá se zapojením veřejnosti, jakmile bude znám přibližný rozpočet.  

Datum vložení: 5. 6. 2023 20:47
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2023 20:54
Autor: Správce Webu

nahoru