Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Oznámení o konání revize souladu katastru nemovitostní se skutečným stavem v terénu. Jedná se o katastrální území Velké Březno, Vítov u Velkého Března a Valtířov nad Labem. Více informací naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Zpráva FK Jiskra v roce 2009

10.11.2009

Velkobřezenský fotbal se potýká s problémy. Trápí nás nedostatek financí i špatné výsledky

     Současná situace fotbalové Jiskry se dá vyjádřit lapidárně – sice dále existujeme, ale živoříme. Jak známo, od února letošního roku probíhal majetkový spor mezi TJ Jiskra (dnes reprezentovaná už pouze tenisovým oddílem) a FK Jiskra, jehož počátkem byla výpověď fotbalistům se strany TJ Jiskra z jimi užívaných sportovišť a zařízení k 30.6. 2009. TJ Jiskra se totiž považuje za vlastníka všeho majetku a tento stav se samozřejmě fotbalistům nemohl líbit. Proběhla řada jednání mezi oběma samostatnými subjekty TJ a FK Jiskra, ve kterých se jako nezávislý arbitr angažovala i obec Velké Březno, bohužel však TJ Jiskra nehodlala ze svého stanoviska ustoupit a aby vůbec mohla být zahájena nová fotbalová sezóna, nezbylo jiné řešení, než aby obec Velké Březno uzavřela s TJ Jiskra smlouvy s platností od 1.7. 2009 (podotýkám, že za úplatu v celkové roční částce 36 tis. Kč) o pronájmu sportovišť a zařízení sloužících fotbalovému klubu, které pak obec dále pronajala prakticky bezplatně fotbalistům. Nezávisle na tom dále probíhala mezi TJ a FK Jiskra kauza majetkového sporu, ve které se fotbalový klub obrátil až na nejvyšší sportovní instanci, smírčí komisi ČSTV v Praze, která svolala smírčí jednání v Praze v září t.r. i za účasti zástupců krajských a okresních tělovýchovných orgánů. K tomuto jednání zaslala TJ Jiskra pouze písemné stanovisko v tom smyslu, že dále trvá na svých nárocích a nehodlá akceptovat jakékoliv jiné řešení. Její zástupci se jednání osobně nezúčastnili, což smírčí komise hodnotila jako nejvyšší stupeň arogance, přesto však závěr vyzněl tak, že smírčí komise uznala snahu FK o narovnání vztahů a rozdělení majetku za morálně oprávněnou a historicky podloženou (vždyť fotbalisté si v minulosti vše sami vybudovali), avšak z právního hlediska se bohužel v 1. polovině 90. let tehdejší sportovní funkcionáři dopustili řady pochybení, která již s odstupem let nelze napravit a tak zásadním a pro fotbalový klub naneštěstí rozhodujícím argumentem zůstává, že v zápise na katastru nemovitostí figuruje pouze TJ Jiskra. Takže shrnuto – hrajeme dnes fotbal na něčem, co nám nepatří a hospodaříme a snad i zvelebujeme vlastní prací cizí majetek. Co pro nás má největší negativní dopad, museli jsme na nátlak „majitele“ (rozuměj TJ Jiskra – tenis) vystěhovat do konce června t.r. ubytovnu a tím jsme přišli o finanční zdroje, které fotbalovému klubu kryly zhruba přes 40 % ročního rozpočtu. Jsme dnes v situaci, kdy kasa fotbalového klubu zeje prázdnotou, doslova řešíme situace, zda si ještě vůbec můžeme dovolit koupit fotbalistům pár nových míčů. Letošní rok snad už nějak doklepeme, ale co bude příští rok, nechci ani předvídat. O sponzory všeobecně a ve Velkém Březně zvlášť byla vždy nouze a navíc dnes mají všichni oslovení zaklínadlo hospodářské krize, takže pomáhej nám Bůh!

     Ale po tomto delším a nezbytném úvodu už k vlastnímu fotbalu. Ani zde si my fotbaloví funkcionáři ani ostatní příznivci Jiskry moc radostí neužíváme. Tým mužů, hrající druhou nejvyšší krajskou soutěž, I.A třídu, měl za cíl v soutěžním ročníku 2009/2010 nedopustit opakování loňského ročníku, kdy jsme hlavně vinou mizerného podzimu hráli až do samého závěru o záchranu. Vhodně doplněný kádr mužstva v první polovině letošního podzimu svými výsledky a výkony naznačoval, že by mohl být schopen hrát v klidném středu tabulky. Koncem září však došlo k dramatickému zlomu, následovala série šesti porážek a dnes, kolo před koncem poloviny soutěže jsme opět tam, kde jsme být nechtěli – na sestupových pozicích, s největší pravděpodobností skončíme na posledním nebo předposledním místě. Má to jistě i objektivní příčiny, dlouhodobě jsou zranění klíčoví hráči Martínek a Šittler, pro zranění přechodně vypadli ze sestavy Dvořák, Bárta, mladý Borovec, ale co je neomluvitelné, mužstvo výrazně oslabila i řada vyloučení. Šest vyloučených hráčů na podzim není normální jev, signalizuje to nedostatek kázně a sebeovládání. Vše vyvrcholilo v utkání 10. kola doma v derby s Mojžíří, ve kterém byli vyloučeni čtyři naši hráči a tři z nich (brankář Valenta, Šonda a Stýblo) dostali tak vysoké tresty, že do konce podzimu už s nimi nelze počítat. Zbývající hráči z kádru, kteří museli naskočit do sestavy jen potvrdili, že na tak náročnou soutěž už asi nemají odpovídající výkonnost a pak jsme zákonitě opět na dně. Budeme znovu na jaře řešit dilema, zda má ještě význam soutěž zachraňovat nebo se smířit s pádem do nižší soutěže, ale když zachraňovat, tak s kým ? – získávat nové posily nemáme za co.
     Tím se plynule dostáváme do mládežnického fotbalu – zde nemáme žádné rezervy, pro které bychom hned nebo v nejbližší budoucnosti mohli sáhnout pro tým mužů, zmíněný Borovec je v posledních letech čestnou výjimkou. Náš dorostenecký tým hraje jen okresní přebor a to ještě nijak skvěle. Na podzim skončí ze šesti účastníků na čtvrtém místě a stále řešíme problémy s tréninkovou a zápasovou morálkou, s respektováním pokynů trenéra atd. Konečně se nám podařilo sehnat zkušeného a kvalifikovaného trenéra Jaroslava Zabloudila st., chvíli to fungovalo, ale nakonec se stalo to, čeho jsme se obávali. Trenér našich dorostenců už nervově neunesl marnost své práce a rezignoval ještě před koncem podzimu. A to jsme se ještě nezmínili o tom, co se stalo v začátku dorostenecké soutěže – zájem hrát v našem dorostu projevilo asi třicet kluků, řada z nich přešla z žáků (tím nám z loňského žákovského týmu nezbyl skoro nikdo, provedený nábor potvrdil naprostý nezájem kluků ve věku 11 – 15 let z Velkého Března a okolí o fotbal, takže jsme žáky do soutěže nemohli přihlásit) a abychom všem umožnili hrát, přihlásili jsme do dorostenecké soutěže „A“ i „B“ tým Jiskry. Co se však nestalo, hned po prvním kole soutěže zájem rychle opadnul a nezbylo nám nic jiného, než „B“ tým odhlásit a bohužel tím částečně narušit regulérnost soutěže. Prostě jeden problém za druhým – na dnešní mládež ve věku 15 – 18 let nikdo nemá a čekat pomoc rodičů je jen zbožné přání.
     A tak snad jedinou, ale o to příjemnější radostí pro nás všechny byla činnost přípravky pod vedením trenérů Davida Řezáče a Jana Vondráčka. Naše malé naděje začaly hrát na podzim kvalitní soutěž, sdružený přebor okresů Teplice a Ústí za účasti celkem 14 družstev a vedli si v něm znamenitě, nad všechna očekávání. Bilance 9 výher, 1 remíza, 3 porážky je skvělá a znamená umístění v nejhořejších patrech tabulky. Jen tak dál a hlavně vydržet v nadšení pro fotbal, je to běh na dlouhou trať, ale snad za několik let by právě tito „prckové“ mohli být tou novou a správnou krví obrody fotbalu ve Velkém Březně.

Ing. Václav Lukáš
předseda FK Jiskra Velké Březno


nahoru