Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Velké Březno
Velké Březno

Od 29. června 2023 jsou spuštěny nové internetové stránky obce.  Naší snahou bylo stránky zjednodušit a zpřehlednit pro větší komfort návštěvníků. V případě , že naleznete nějakou chybu či nedostatek, informujte laskavě paní Radlovou, tel. 412 528 477, email: radlova@velke-brezno.cz. Děkujeme za pochopení a Vaší podporu.

Zvláštní užívání místních komunikací

Kde:

Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, v přízemí kancelář č. 3

Kdy:

Pondělí: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Středa: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Kontaktní osoba:

Kateřina Jelínková, tel. 412 528 474, email: jelinkova@velke-brezno.cz

Zvláštním užíváním pozemní komunikace jsou například výkopové, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod. Připojovaní sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů na místní komunikaci. Komunikace je možné takovým způsobem užívat pouze na základě povolení, které vydá příslušný silniční správní úřad.

Správní poplatek:

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti  
10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100 Kč
6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
delší než 6 měsíců 1000 Kč
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci 500 Kč

 

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Předmětem poplatku není:

Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

+ Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

 


nahoru