Poskytování informací se řídí zákonem č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím #.

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

1. Název
Velké Březno
2. Důvod a způsob založení
Obec vynikla vznikla podle zákona o obcích č. 367/1990 Sb. dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990 (obcemi jsou podle tohoto zákona územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí jeho účinnosti, a obce nově vzniklé podle tohoto zákona; o zřízení obcí rozhodovalo na návrh obce ministerstvo vnitra. Práva a povinnosti místních a městských národních výborů přešly ke dni nabytí účinnosti zákona na obce, v nichž měly tyto národní výbory sídlo.).Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3.Organizační struktura
- Zastupitelstvo obce
          - Finanční výbor zastupitelstva obce
          - Kontrolní výbor zastupitelstva obce
- Rada obce
          - Komise investiční a stavební
          - Komise majetková a bytová
          - Komise kultury, školství, mládeže a sportu a životního prostředí
- Starosta
- Obecní úřad Velké Březno a zvláštní orgány obce
4. Kontaktní spojení
- Obec Velké Březno
- Děčínská 211
- 403 23, Velké Březno, okr. Ústí nad Labem
- IČO: 00267139
- DIČ: CZ00267139
- číslo účtu: 450781/0300, ČSOB
- www.velke-brezno.cz
- Obecní úřad Velké Březno 
- Děčínská 211
- 403 23, Velké Březno, okr. Ústí nad Labem
- Telefon: 475 528 477
- ID datové schránky: kmebaq8
- Elektronická podatelna: podatelna@velke-brezno.cz
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
4.2. Adresa úřadu pro osobní návštěvu
Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
4.3. Úřední hodiny
Pondělí, středa: 7:30-11:30, 12:30-16:30

4.4. Číslo faxu

4.5. Telefonní čísla
+420 412 528 477
4.6. Adresa internetové stránky
www.velke-brezno.cz
4.7. Adresa e-podatelny
podatelna@velke-brezno.cz
5. Bankovní spojení
číslo účtu: 450781/0300, ČSOB
6. IČ
IČO: 00267139
7. DIČ
DIČ: CZ00267139
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet
9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:
- ústně
- v kanceláři úřadu
- telefonicky
- písemně
- osobně v kanceláři úřadu
- poštou na adresu úřadu
- e-mailem, elektronickým podáním.
Další podrobnosti - viz Směrnice pro vyřizování žádostí o poskytování informací 2/2021:
  - příloha č. 1 - Sazebník úhrad
  - příloha č. 2 - Kniha žádostí o informaci
  - příloha č. 3 - Evidenční list žádosti
  - příloha č. 4 - Záznam o postupu při vyřizování žádosti
  - příloha č. 5 - Výčetka nákladů
  - příloha č. 6 - Informace o podání odvolání, stížnosti
  - příloha č. 7 - Lhůty

10. Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poslytování informací rozhoduje:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

Obec poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost obec tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Dosud poskytnuté informace: 

Datum

Předmět, žádost

Odpověď

2022

Poskytování informací - výroční zpráva 2022

Žádost o informaci - SÚ

Žádost o informace

Žádost o informace

Žádost o informace

Žádost o zaslání investičních plánů obce

-

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

2021

Poskytování informací - výroční zpráva 2021

Dotaz na počet exekucí povinných plátců, kteří byli v době vyměření poplatku mladší 18 let

Žádost o informaci týkající se územního plánu, plochy pro výstavbu podnikatelského záměru a dotaz na brownfield

-

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

2020

Poskytování informací - výroční zpráva 2020

Žádost o informaci týkající se GDPR

Žádost o informaci týkající se dodatečného povolení stavby

Žádost o poskytnutí informací - elektronikcá spisová služba

Žádost o sdělení - územní či regulační plán, rezervy územního rozvoje, brownfields

-

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

2019

Poskytování informací - výroční zpráva 2019

Žádost o sdělení - počet akcií Severočeské plynárenské, a.s. ke dni 13. 10. 2006

Žádost o poskytnutí informace - zda subjekt podal nabídku ve smyslu veřejných zakázek, popř. žádost o poskytnutí podané nabídky

-

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

2018

Poskytování informací - výroční zpráva 2018

Žádost o informace týkající se ,,Radarové informační ukazatele rychlosti v obci Velké Březno,,

Žádost o zaslání PD Intenzifikace ČOV Velké Březno

Žádost o informaci - příjmy tajemníka OÚ a vedoucích úseků OÚ

Žádost o informaci - výše odměn

Žádost o informaci ohledně GDPR

-

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

2017

Poskytování informací - výroční zpráva 2017

Žádost o zaslání investičních plánů obce na rok 2017

Žádost o informaci - základní informace k soustavě VO

Žádost o informaci vymáhání daňových nedoplatků

Žádost o informaci - plánovaný zákon o soc. bydlení

Žádost o zodpovězení otázek - ptáci

Dotaz na pohledávky a počet uzavřených darovacích smluv

-

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

2016

Poskytování informací - výroční zpráva 2016

Žádost o informace - technologické zabezpečení čistění ČOV

Žádost o poskytnutí informace - užívání nemovitosti

Žádost o poskytnutí informace - využítí údajů v registru obyvatel

Žádost o informace - datové zprávy

Žádost o doplňující informace - datové zprávy

Dotaz - lhůty uchovávání odeslaných datových zpráv

Zaslání investičních plánů obce pro rok 2016

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

Odpověď na žádost

2015

Poskytování informací - výroční zpráva 2015

Poskytování informací z 21. 12. 2015

Poskytování informací z 6. 10. 2015

Zaslání investičních plánů obce pro rok 2015

Odpověď na žádost

2014

Výroční zpráva poskytování informací - 2014

-

2013

Výroční zpráva poskytování informací - 2013

-

2013

Dotaz od Městského úřadu LT na stavební úřad VB

-

2013

Dotaz na stavební úřad

-

2012

Poskytování informací 7 z 16.11.2012

Poskytování informací 6 z 26.6.2012 

Poskytování informací 5 z 23.6.2012

Poskytování informací 4 z 20.6.2012

Poskytování informací 3 z 29.5.2012

Poskytování informací 2 z 22.5.2012

Poskytování informací 1 z 5.4.2012

Výroční zpráva poskytování informací - 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.