Poskytování informací se řídí zákonem č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím.

Listina základních práv a svobod v čl. 17 odst. 5 ukládá státním orgánům a orgánům územní  samosprávy  povinnost  přiměřeným  způsobem  poskytovat  informace  o  své  činnosti. Současně předpokládá,  že  podmínky  a  provedení  stanoví  zákon.  Tímto  zákonem  je  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Označení a uvozovací text

Obsah položky

1. Název

Velké Březno

2. Důvod a způsob založení

Obec vynikla vznikla podle zákona o obcích č. 367/1990 Sb. dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990 (obcemi jsou podle tohoto zákona územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí jeho účinnosti, a obce nově vzniklé podle tohoto zákona; o zřízení obcí rozhodovalo na návrh obce ministerstvo vnitra. Práva a povinnosti místních a městských národních výborů přešly ke dni nabytí účinnosti zákona na obce, v nichž měly tyto národní výbory sídlo.).Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

- Zastupitelstvo obce
          - Finanční výbor zastupitelstva obce
          - Kontrolní výbor zastupitelstva obce
- Rada obce
          - Komise investiční a stavební
          - Komise životního prostředí
          - Komise majetková a bytová
          - Komise kultury, školství, mládeže a sportu
- Starosta
- Obecní úřad Velké Březno
- Zvláštní orgány obce

4. Kontaktní spojení 

 Obec Velké Březno
- Děčínská 211
- 403 23, Velké Březno, okr. Ústí nad Labem
- IČO: 00267139
- DIČ: CZ00267139
- číslo účtu: 450781/0300, ČSOB
www.velke-brezno.cz
- Obecní úřad Velké Březno 
- Děčínská 211
- 403 23, Velké Březno, okr. Ústí nad Labem
- Telefon podatelny: 412 528 477
- ID datové schránky: kmebaq8
- Elektronická podatelna: podatelna@velke-brezno.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno

4.3 Úřední hodiny 

Pondělí, středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30

4.4 Telefonní čísla

Seznam telefonních čísel

4.5 Čísla faxu

Nepoužívá se


4.6 Adresa internetové stránky

www.velke-brezno.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@velke-brezno.cz

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: kmebaq8

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 450781/0300, ČSOB

6. IČ 

IČO 00267139

7. DIČ

DIČ: CZ00267139

8. Dokumenty

Strategické dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:
- ústně
- v kanceláři úřadu
- telefonicky
- písemně
- osobně v kanceláři úřadu
- poštou na adresu úřadu
- e-mailem, elektronickým podáním.
Další podrobnosti - viz Směrnice pro vyřizování žádostí o poskytování informací 1/2016

10. Příjem žádostí a dalších podání

Další podrobnosti - viz Směrnice pro vyřizování žádostí o poskytování informací 1/2016

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní  řád, ve znění pozdějších předpisů: 

 •   proti  rozhodnutí  lze  podat  odvolání ve lhůtě 15  dnů ode  dne  oznámení rozhodnutí  u  správního  orgánu,  který napadené rozhodnut vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu 

Zákon  č. 280/2009 Sb. daňový  řád, ve znění pozdějších předpisů: 

 •   proti rozhodnutí správce danělze podat odvolání ve  lhůtě do  30  dnů ode  dne doručení  rozhodnutí  (resp.  i  před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož  rozhodnutí  je  odvoláním napadeno    srov.  §  109  a  násl. daňového řádu 

Zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších předpisů: 

 •   proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě15 dnů ode dne oznámení  rozhodnutí  u  povinného subjektu  (obce),  která  napadené rozhodnutí  vydala    srov.  §  16  a  násl. SvInf proti  postupu  při  vyřizování  žádosti  lze  podat stížnost  do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí  informace  u  povinného  subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto  formuláře  lze  získat  také  na  obecním úřadě v úředních hodinách. 

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poslytování informací rozhoduje:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní  zákon  č.  1/1993  Sb.,  Ústava  České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní  zákon  č.  2/1993  Sb.,  o  vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako  součásti  ústavního  pořádku  České republiky. 
 • Zákon  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších předpisů. 
 • Zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu  k  informacím,  ve  znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon  č. 500/2004 Sb., správní  řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Úplné znění právních předpisůje dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní  předpisy  obce  jsou  dostupné  na internetových stránkách obce, odkaz zde. Právní  předpisy  obce  a  jejich  evidence  jsou  k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

doplnit

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

doplnit

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

doplnit

16. Licenční smlouvy

doplnit

16.1 Vzory licenčních smluv

doplnit

16.2 Výhradní licence

doplnit

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

doplnit

Dosud poskytnuté informace: ... doplním, dám odkaz na tabulku, pokud to bude třeba.

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.