Ocenění všem občanům, kteří třídí odpad

Naše obec obdržela Certifikát Environmentálního prostředí od firmy ASEKOL. Recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí.

Loni občané odevzdali k recyklaci 3 575,91 kilogramů starých spotřebičů. Snaha  obyvatel  obce  recyklovat  staré  a  nepoužívané  elektrospotřebiče  se  již  několik  let vyplácí.

Naše  obec  obdržela  certifikát  vypovídající  o  přínosech  třídění  a  recyklace  elektrozařízení. Díky  environmentálnímu  vyúčtování  společnosti  ASEKOL  můžeme  nyní  přesně  vyčíslit,  o  kolik elektrické  energie,  ropy,  uhlí,  primárních  surovin  či  vody  jsme  díky  recyklaci  vysloužilého  elektra ušetřili  ekosystém  Země.  Víme  také,  o  jaké  množství  jsme  snížili  produkci  skleníkových  plynů  CO2 nebo  nebezpečného  odpadu.  Informace  vycházejí  ze  studií  neziskové  společnosti  ASEKOL,  která  s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z  Certifikátu  Environmentálního  vyúčtování  společnosti  ASEKOL  vyplývá,  že  občané  naší  obce v loňském roce vyřadili 3 575,91 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili:

  • 37,08  MWh  elektřiny,
  • 1  898,15  litrů  ropy,
  • 174,38  m3 vody,
  • 1,66  tun  primárních  surovin.

Navíc  jsme  snížili  emise  skleníkových  plynů  o  7,99  tun  CO2  ekv.,  a  produkci  nebezpečných  odpadů  o 36,70 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný  pozitivní  dopad  na  životní  prostředí.  Když  si  uvědomíme,  že  recyklace  běžných  100 televizorů  uspoří  spotřebu  elektrické  energie  pro  domácnost  až  na  4  roky,  nebo  ušetří  přibližně  400 litrů  ropy  potřebných  až  k  sedmi  cestám  do  Chorvatska,  jsou  to  impozantní  čísla.  Pozitivní  zprávou pro  uživatele  počítačů  také  je,  že  odevzdání  10  vysloužilých  monitorů  ušetří  spotřebu  energie potřebnou  pro  chod  notebooku  po  dobu  necelých  5  let.  Všichni  ti,  kteří  tříděním  takto  zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné  chvíli  mají  Češi  prostřednictvím  sběrné  sítě  společnosti  ASEKOL  k dispozici  více než  17 000  sběrných  míst.  To  je  pětkrát  více  než  například  v ekologicky  vyspělém  Rakousku.  Sběrný dvůr  je  již  v každé  středně  velké  obci.  Zároveň  ulice  a  separační  stání  jsou  doplněny  o  červené kontejnery  na  drobné  elektro.  Každý,  kdo  má  zájem  třídit  vysloužilé  elektro,  si  může  najít  nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie  LCA  posuzuje  systém  zpětného  odběru  vysloužilého  elektrozařízení.  Hodnotí  jejich  sběr, dopravu  a  zpracování  až  do  okamžiku  finální  recyklace  jednotlivých  frakcí  vyřazených  spotřebičů  do nového  produktu.  Pro  každou  frakci  byly  vyčísleny  dopady  na  životní  prostředí.  Výsledky  studie  jsou prezentovány  jako  spotřeba  energie,  surovin,  emise  do  ovzduší,  vody  a  produkce  odpadu.  Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. 

8173.png

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím