Obecní zpravodaj

Pozor - uzávěrka zasílání příspěvků do dalšího čísla je 1. prosince 2018. 

Zasílání příspěvků:

Své příspěvky zasílejte na email redakční rady velkobrezensky.zpravodaj@seznam.cz. Nevyžádané materiály se nevracejí. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok.

Tyto dokumenty jsou ve formátu pdf. Nemůžete-li je otevřít, nainstalujte si program Adobe Reader

Rok

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

2018

2018 I. čtvrtletí

2018 II. čtvrtletí

2018 III. čtvrtletí

2017

2017 I. čtvrtletí

2017 II. čtvrtletí

2017 III. čtvtletí

Dotazník

2017 IV. čtvrtletí

2016

2016 I. čtvrtletí

2016 II. čtvrtletí

2016 III. čtvrtletí

2016 IV. čtvrtletí

2015

2015 I. čtvrtletí 

2015 II. čtvrtletí

2015 III. čtvrtletí

2015 IV. čtvrtletí

2014

---

---

---

2014 IV. čtvrtletí

2011

---

---

2011 III. čtvrletí

---

2010

2010 I. čtvrtle

2010 Projekt rozvoje infrastruktury obce Velké Březno

---

2010 IV. čtvrtletí 

2009

2009 I. čtvrtletí

2009 II. čtvrtletí

2009 III. a IV. čtvrtletí

2009 Zpravodaj projektu rozvoje infrastruktury obce Velké Březno

2008

2008 I. čtvrtletí

2008 II. čtvrtletí

2008 III. čvrtletí

2008 IV. čvrtletí

2007

2007 I. čtvrtletí

2007 II. čtvrtletí

2007 III. čtvrtletí

2007 IV. čtvrtletí

2006

---

---

2006 II. čtvrtletí

2006 IV. čtvrtletí

2005

2005 I. čtvrtletí

2005 II. čtvrtletí

2005 III. čvrtletí

---

2004

2004 I. čtvrtletí

2004 II. čtvrtletí

2004 III. čtvrtletí

2004 IV. čtvrtletí

Vysvětlivky:  "---" znamená, že číslo OZ nebylo vydáno

 -------------------------------------------------------

V únoru 2015 schválilo zastupitelstvo obce Velké Březno složení redakční rady obecního zpravodaje dle dokumentu Transparentní radnice.

Členové rady: 

  • Mgr. Kateřina Valešová, Valtířov 
  • Zuzana Mendlová, DiS, Velké Březno
  • Kateřina Secká, Velké Březno

Veškerou práci pro Velkobřezenský zpravodaj rada OZ vykonává ve svém volném čase a zcela zdarma.

-------------------------------------------------------

Zpravodaj Velké Březno a Valtířov jako periodický tisk územního správního celku vydává obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno. 

IČ: 00267139. Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 10263, vychází jedenkrát za čtvrtletí a to v nákladu 600 ks.

Zpravodaj je distribuován obcí do schránek občanů Velkého Března a Valtířova zdarma. 

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím