Místní akční skupiny a dotační programy pro obce

Výzvy a dokumenty

MAS.png

MAS Labské skály se rozkládá na území obcí Malšovice, Dobkovice, Ryjice, Povrly, Velké Chvojno, Libouchec, Petrovice, Tisá , města Jílové,  Velké Březno, Homole u Panny, Malečov, Těchlovice, města Verneřice, Merboltice, Starý Šachov, Františkov n.Pl, Malá Veleň, Horní Habartice, Markvartice, města Benešov n Pl., Heřmanov, Dobrná,Chuderov, Zubrnice, Valkeřice , Malé Březno, Dolní Habartice ,Telnice,města Chlumce

MAS, tedy Místní Akční Skupina: sdružení aktivních lidí z daného území, kteří chtějí něco udělat pro svůj region, pro svou obec či osadu, kde bydlí nebo pracují. Území MAS je dáno katastrálním územím obcí, případně mikroregionů, které jsou členy MAS.

Název MAS byl převzat z angličtiny, aby bylo už z názvu poznat, čím se daná skupina lidí zabývá (Local Action Group, LAG). MAS existují ve formě občanského sdružení (o.s.) od r. 2014 spolku  nebo obecně prospěšné společnosti (o. p. s.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace od starosty:

Výstupy z jednání MAS Labské skály – jedná se o připravovaná opatření (možné dotace), o které budeme moci v období do roku 2020 jako člen MAS žádat. Červeně jsou poznámky z jednání.

IROP vydal Aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP na stejné období i s harmonogramem výzev na rok 2015 a 2016. Pro naše potřeby se jako velmi zajímavé jeví možnosti na zateplování obecních bytových domů – máme připraveno stavební povolení na objekt Litoměřická 248 a po domluvě se správcem HIM již nyní doporučuji do rozpočtu obce na rok 2016 vyčlenit částku cca 200 000 na zpracování PD a stavebního povolení vytipovaných (cca 4 – 5) objektů. Vytipování provede správce HIM s předsedou stavební komise. Velmi zajímavá je možnost dotací na zvýšení bezpečnosti pěší dopravy – pro nás tedy možnost realizovat z dotací chodník podél žel. Tratě, na které již máme stavební povolení. Možnosti MAS a IROP se překrývají. 

OPŽP přijímá do 13. 11. 2015 žádosti o dotace na budování výstražných, hlásných a varovných systémů pro krizová řízení. Stejná výzva bude i v roce 2016 a vzhledem k tomu, že v obci chybí varovný hlásný systém (rozhlas), který by se dal z dotace pořídit, dávám na zváženou, zda se do této akce nezapojit. Znamenalo by to odhadem 50 – 80 000 na projektovou přípravu, studii proveditelnosti, zpracování a podání žádosti o dotaci. Akce musí být spojena s vytvořením digitálního povodňového plánu (ten nám také chybí). Případná realizace by byla v roce 2017 a dotace je rozdělená na 70 % uznatelných nákladů na výstražný systém a 85 %uznatelných nákladů na digitální povodňový plán. Vzhledem k tomu, že realizace by byla až v roce 2017, dalo by se na finanční spoluúčast této akce připravit.

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím