Komise kultury, školství, mládeže a sportu a životního prostředí

Zápis z jednání - zhodnocení činnosti za rok 2020 a výhled na rok 2021

Zápis z jednání 21.10. 2019

Zápis z jednání ze 13. 2. 2019

Členové komise:

 • Ing. Hana Šlechtová - předsedkyně
 • Zuzana Mendlová Dis.
 • Zuzana Kopejsková
 • Květuše Vyhnálková
 • Marcela Tomanová
 • Ing. Jan Fiala
 • Lenka Vondráčková
 • Veronika Mlejnková

Komise:

 • Podává stanoviska a náměty v oblasti rozvoje kultury v obci. 
 • Podává stanoviska a náměty v oblasti školství v obci. 
 • Podává stanoviska a náměty v oblasti rozvoje sportu v obci. 
 • Doporučuje opatření na úseku samostatné působnosti obce v oblasti školství. 
 • Navrhuje kritéria pro hodnocení žádostí po poskytnutí dotace v oblasti své působnosti a hodnotí žádosti o poskytnutí dotace a doporučuje jejich výši, provádí kontrolu vybraných projektů hrazených z dotací, jejichž poskytnutí navrhla. 
 • Vyjadřuje se k rozvojovým záměrům obce v oblasti své působnosti.
 •  Má zástupce v komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce statutárního zástupce organizace zřízené obcí, plnící úkoly na úseku školství, kultury nebo sportu. 
 • Jménem vedení obce realizuje vítání občánků a gratulace k životnímu jubileu občanům obce.
 •  Spolupracuje s ostatními zájmovými sdruženími a spolky v obci, které mají za cíl společenský, kulturní a sportovní rozvoj života občanů obce.

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím