Komise rady

Rada obce zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.

Statut a jednací řád komisí Rady obce Velké Březno

KOMISE INVESTIČNÍ A STAVEBNÍ

 • Ing. Jan Fiala - předseda
 • Bc. Tomáš Pýcha
 • Marek Jendrísek
 • Jaromír Dvořák ml.
 • Jaromír Dvořák st.

KOMISE KULTURY A ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU a ŽP

 • Ing. Hana Šlechtová - předsedkyně
 • Zuzana Mendlová Dis.
 • Zuzana Kopejsková
 • Květuše Vyhnálková
 • Marcela Tomanová
 • Ing. Jan Fiala
 • Lenka Vondráčková
 • Veronika Mlejnková
 • Daniela Peřinová
KOMISE MAJETKOVÁ A BYTOVÁ

 • Bc. Tomáš Pýcha - předseda
 • Jan Mlejnek
 • Jitka Černá
 • Ivan Mottl
 • Ing. Jiří Pavliš

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím