Komise rady

Rada obce zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.

Jména členů komisí budou doplněna po získání souhlasu se zveřejněním.

Statut a jednací řád komisí Rady obce Velké Březno

KOMISE INVESTIČNÍ A STAVEBNÍ

 • Ing. Jan Fiala - předseda
 • Bc. Tomáš Pýcha
 • Marek Jendrísek
 • Jaromír Dvořák ml.
 • Jaromír Dvořák st.

KOMISE KULTURY A ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU a ŽP

 • Ing. Hana Šlechtová - předsedkyně
 • Zuzana Mendlová Dis.
 • Zdeňka Stáňová
 • Květuše Vyhnálková
 • Marcela Tomanová
 • Ing. Jan Fiala
 • Pavla Hasprová
KOMISE MAJETKOVÁ A BYTOVÁ

 • Bc. Tomáš Pýcha - předseda
 • Jan Mlejnek
 • Jitka Černá
 • Ivan Mottl
 • Ing. Jiří Pavliš

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím